Στις 8 & 9 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Haarlem της Ολλανδίας, η ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης– EQAVET. Η ετήσια συνάντηση αποτελεί το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του Δικτύου αναφορικά με τις στρατηγικές κατευθύνσεις του πεδίου παρέμβασης του Δικτύου και του τρόπου που τα μέλη καλούνται να τις εφαρμόσουν. Στη συνάντηση η οποία διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Γραμματεία του Δικτύου και το Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) της Ολλανδίας-CINOP, συμμετείχαν εκπρόσωποι 26 χωρών της ΕΕ με εξαίρεση τη Βουλγαρία και τη Γαλλία, καθώς και εκπρόσωποι σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εργοδοτών (CEEP) και των εργαζομένων (ETUC), του EuropeanTrainingFoundation(ETF) και του CEDEFOP. Από τον ΕΟΠΠΕΠ συμμετείχαν ο κ. Αντώνιος Γλάρος, Προϊστάμενος της Δ/νσηςΑνάπτυξης &Επικοινωνίας και η κ. Αγγελική Αθανασούλη, Προϊστάμενη του Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότηταςκαι Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) του Δικτύου EQAVET στην Ελλάδα.

Οι παρουσιάσεις των συνέδρων καθώς και η αναλυτική έκθεση με τα συμπεράσματα του συνεδρίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΔικτύουEQAVET www.eqavet.eu (AnnualNetworkMeeting 2016)

synantisi eqavet

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχει ως Εθνικός Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ReferNet του CEDEFOP και φιλοξένησε στις 19 και 20 Μαΐου στην έδρα του στην Αθήνα τo το 2o Φόρουμ Συνεργασίας των εθνικών εταίρων, μια διήμερη συνάντηση εκπροσώπων του CEDEFOP και των κρατών-μελών, σε συνέχεια της πρώτης που έλαβε χώρα στη Ρώμη στις αρχές Μαΐου.
Το ReferNet είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενημέρωσης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του CEDEFOP.

Για το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ.

Για φωτογραφίες, πατήστε εδώ.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα είναι κοντά σας αύριο, 25 & 26 Μαΐου, στο Job Fair Athens από τις 10:00 έως τις 18:00, με ελεύθερη είσοδο, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου με τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, EUROPASS, EUROGUIDANCE.

Για περισσότερα διαβάστε εδώ.

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, αύξηση ανεργίας, ετεροαπασχόληση, τάση για συχνές αλλαγές επαγγελματικού περιβάλλοντος, μεταβολές στον προγραμματισμό σταδιοδρομίας κλπ, ποια είναι τα κριτήρια της επιτυχούς μετάβασης - διασύνδεσης με την αγορά εργασίας; Ποιες οι αναγκαίες δεξιότητες μετάβασης; Ποια σημεία πρέπει να προσέχουμε όταν αναζητούμε εργασία;

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα συμμετέχει στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας 2016, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης το Σάββατο 2 Απριλίου 2016 από 17.00 έως 18.15 με θέμα: «Αναγκαίες Δεξιότητες Μετάβασης στην Σύγχρονη αγορά εργασίας».