eoppep eqavet

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET) και στο πλαίσιο του Προγράμματος EQAVET NRPs – 2017 που υλοποιεί, διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία Συνέδριο στις 8 Μαρτίου 2019 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο “Royal Olympic”.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των συμπερασμάτων πρόσφατης σχετικής έρευνας που υλοποίησε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και η ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ειδικών της εκπαίδευσης, παρόχων εκπαίδευσης και άλλων ενδιαφερομένων μερών. Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν και εκπρόσωποι Εθνικών Σημείων Αναφοράς (NRPs) άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Φινλανδίας, Κροατίας και Ρουμανίας).

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Δικτύου EQAVET παρουσίασε τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την παρακολούθηση των αποφοίτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας καθώς και οι εκπρόσωποι του Φιλανδικού Εθνικού Σημείου Αναφοράς του EQAVET παρουσίασαν το Φινλανδικό σύστημα της ΕΕΚ και τους μηχανισμούς παρακολούθησης των αποφοίτων της ΕΕΚ που εφαρμόζονται στην Φινλανδία. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ενότητας του Συνεδρίου υλοποιήθηκαν τρία εργαστήρια στα οποία συμμετείχαν οι σύνεδροι σε τρεις ομάδες εργασίας. Οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων ήταν οι ακόλουθες:

Εργαστήριο 1: «Ο ρόλος των ερευνών παρακολούθησης αποφοίτων στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»

Εργαστήριο 2: «Αναγκαίο πλαίσιο για την ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης των αποφοίτων της ΕΕΚ στην Αγορά Εργασίας»

Εργαστήριο 3: «Προσφορά και ζήτηση τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων της ΕΕΚ στην ελληνική αγορά εργασίας»

Τα συμπεράσματα των εργαστηρίων παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια του Συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ www.eqavet.eoppep.gr.

diethnes synedrio

Για περισσότερες φωτογραφίες από την εκδήλωση μπορείτε να πατήσετε εδώ.

eu erasmus                                                                                                eqavet

eoppep eqavet

Την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019, στην Αθήνα, στο πλαίσιο του προγράμματος EQAVET NRPs - 2017 διοργανώθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET), επισκέψεις μελέτης (Study Visits) εκπροσώπων, της Γραμματείας του EQAVET και των Εθνικών Σημείων Αναφοράς του EQAVET (NRPs) της Φιλανδίας, Κροατίας, Ρουμανίας σε φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EEK) στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων (1ο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων) και στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αιγάλεω (Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω). Σκοπός της δράσης αυτής ήταν η ενημέρωση των εκπροσώπων των Εθνικών Σημείων Αναφοράς του EQAVET σχετικά με τη λειτουργία Δομών ΕΕΚ στην Ελλάδα και η ανταλλαγή καλών πρακτικών στη διασφάλιση ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και ειδικότερα στην παρακολούθηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ευχαριστεί θερμά το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων (1ο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων) και το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αιγάλεω (Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω) για την υποδοχή της ξένης αποστολής και την άρτια οργάνωση των επισκέψεων μελέτης.

study visit

Για περισσότερες φωτογραφίες από την εκδήλωση μπορείτε να πατήσετε εδώ.

eu erasmus                                                                                            eqavet

eoppep eqavet

Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, διοργανώθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) συνάντηση εργασίας εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Δικτύων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΕQAVET, EUROGUIDANCE, EUROPASS, EQF/NCP) με εκπροσώπους Εθνικών Σημείων Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET) από την Φιλανδία, Κροατία, Ρουμανία, καθώς και με τον εκπρόσωπο της Γραμματείας του EQAVET, στο πλαίσιο του προγράμματος EQAVET NRPs – 2017 που υλοποιεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Δικτύων για την ενδυνάμωση της κινητικότητας, της διαφάνειας και της αναγνώρισης των προσόντων.

joint event 2019 

Για περισσότερες φωτογραφίες από την εκδήλωση μπορείτε να πατήσετε εδώ.

eu erasmus                                                                                              eqavet

Από τις 1 έως και τις 3 Μαρτίου 2019 έλαβε χώρα στην Ελευσίνα το 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα "Βελτίωση του Παιδαγωγικού Κλίματος του Σχολείου".

Το συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ) είχε ως θεματικούς άξονες τη Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τις Πολιτιστικές Δραστηριότητες, όπως αυτοί καλούνται να εφαρμοστούν από τις νέες δομές του Υπουργείου Παιδείας, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).

Το πρόγραμμα του συνεδρίου, το οποίο παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων καθώς και σύμβουλοι των Κ.Ε.Σ.Υ.,  έδωσε έμφαση στον διεπιστημονικό - ολιστικό χαρακτήρα των νέων δομών.

Εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χαιρετισμό απηύθυνε ο κος Δημήτρης Γαϊτάνης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο οποίος ευχήθηκε καλή συνεργασία ανάμεσα στις νέες δομές, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ενημέρωσε συνοπτικά τους συμμετέχοντες για τις υπηρεσίες και τις σχεδιαζόμενες δράσεις του οργανισμού στο τομέα της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.