Tο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) μαζί με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων αποτελούν σημαντικά εργαλεία της ΕΕ για την προώθηση της κινητικότητας, της διαφάνειας και συγκρισιμότητας των τίτλων/προσόντων που χορηγούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ειδικότερα, στόχος του ECVET είναι να διευκολύνει την αναγνώριση, μεταφορά και συγκέντρωση των μαθησιακών επιτευγμάτων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εκπαιδευτικών συστημάτων διαφορετικών χωρών αλλά και διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων μέσα στην ίδια χώρα, στην προσπάθεια των ατόμων να αποκτήσουν ένα τίτλο/προσόν.

Το ECVET βασίζεται σε αρχές, έννοιες και διαδικασίες που αναπτύχθηκαν από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 18 Ιουνίου 2009. Δύο αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ECVET είναι:

 • Η υιοθέτηση της προσέγγισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό των τίτλων και των προγραμμάτων σπουδών.
 • Η διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών με βάση τη λογική των ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων/ σπονδύλων.

Αν και η εφαρμογή του ECVET είναι προαιρετική, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη ενσωματώσει στα εθνικά τους συστήματα απονομής τίτλων τις βασικές αρχές και έννοιες του Ευρωπαϊκού Συστήματος.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ορίζεται ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Μεταφορά Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Ελλάδα.

- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Συμπεριλαμβάνονται και τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία).
 Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων) απαιτείται απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/2012), ως ισχύει, σε συνδυασμό με την με αρ. 151678/2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3324/2012).

- ΚΟΛΛΕΓΙΑ
  Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίων, απαιτείται έγκριση από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α` 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. 13 της υποπ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/2012), ως ισχύει. Συνδυαστικά εφαρμόζεται ο ν. 4442/2016, ως τροποποιήθηκε με το ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207) και ισχύει και η με Αριθμ. 14715/ΓΓ4/10.2.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 609/12.02.2022), με τίτλο "Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης", ως ισχύει.

-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.)
  Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. απαιτείται έγκριση από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α` 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. 13 της υποπ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/2012), ως ισχύει.
Συνδυαστικά εφαρμόζεται ο ν. 4442/2016, ως τροποποιήθηκε με το ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207) και ισχύει και η με Αριθμ. 14715/ΓΓ4/10.2.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 609/12.02.2022), με τίτλο "Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης", ως ισχύει. 

-ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)
  Για τη χορήγηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ. απαιτείται απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή, κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α` 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/2012), ως ισχύει. Για τη χορήγηση της άδειας Κ.Δ.Β.Μ. ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατυπώνει γνώμη ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με την διαδικασία της περ. 13 της υποπ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/2012). Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254), όπως ισχύει, της με αρ. 141267/Κ6/4-11-2021 (ΦΕΚ Β' 5159/05.11.2021) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνδυαστικά με διατάξεις της παρ. Θ του ν. 4093/2012. 

-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
  Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) υπερβαίνει τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), μετά την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ (μέχρι την ενεργοποίηση στο ΟΠΣ-ΑΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/2016, ως τροποποιήθηκε με το ν. 4849/2021 και ισχύει, σε συνδυασμό με την με αρ. 14715/ΓΓ4/ 10.2.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 609 B’/12.02.2022).
(Περισσότερες πληροφορίες βλ. στην ενότητα "Φροντιστήρια" / "Κέντρα Ξένων Γλωσσών" δυναμικότητας που υπερβαίνει τους 75 εκπαιδευομένους").
  Για την έναρξη λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων, απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται μέσω "www.notifybusiness.gov.gr", σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/2016, ως τροποποιήθηκε με το ν. 4849/2021 και ισχύει, σε συνδυασμό με την με αρ. 14715/ΓΓ4/ 10.2.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 609 B’/12.02.2022). Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται από τον φορέα πριν την υποβολή της γνωστοποίησης και τηρούνται στο χώρο άσκησης δραστηριότητας (Περισσότερες πληροφορίες βλ. στην ενότητα "Φροντιστήρια" / "Κέντρα Ξένων Γλωσσών" δυναμικότητας που δεν υπερβαίνει τους 75 εκπαιδευομένους").

Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που αφορά στους Ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή του ν. 4093/2012, καθώς και το νέο θεσμικό πλαίσιο "έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και γνωστοποίησης λειτουργίας στον τομέα της εκπαίδευσης για ΙΙΕΚ, Κολλέγια, Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών αναφέρεται παρακάτω:

 1. ΦΕΚ 222/12-11-2012 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093
  Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

 2. ΦΕΚ 3057/18-11-2012

 3. ΦΕΚ 229/19-11-2012

 4. ΦΕΚ 237/05-12-2012

 5. ΦΕΚ 3324/12-12-2012

 6. ΦΕΚ 18/25-01-2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4111

 7. ΦΕΚ 756/03-04-2013 Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

 8. ΦΕΚ 107/09-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
 9. ΦΕΚ 1584 21/6/2013

 10. Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ268, Α') έκτο άρθρο «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

 11. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 12. ΝΟΜΟΣ 4316/2014 ΦΕΚ 270 Τεύχος Α Άρθρο 120

 13. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 83 Τεύχος Α 11-5-2016

 14. ΝΟΜΟΣ 4415/2016 Άρθρα 28 & 29

 15. Απόφαση υπουργού για τη διατύπωση γνώμης για τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των ιδιωτικών σχολείων(20-09-2016)

 16. Ν. 4547/2018, άρθρα 88-89

 17. ΦΕΚ 6030 31/12/2018

 18. Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13/2019), άρθρα 41-42

 19. Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.: 25656/19-02-2019: Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 71, 72, 73 και 74 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287), που προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του ν. 4589/2019 (Α΄13), και αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

 20. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699, Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (ΦΕΚ 2998β/20-7-2020)

 21. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4763 "Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις" , όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 98 "Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020.

 22. Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207/5.11.2021) "Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ειδικότερα τα άρθρα 71 και 72, με τα οποία τροποποιείται ο ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α 230/2016).

 23. Η με Αριθμ. 14715/ΓΓ4/ 10.2.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 609/12.02.2022), με τίτλο "Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης" και αφορά τα Κολλέγια, ΙΙΕΚ, Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

 24. Η με αρ. 141267/Κ6/4-11-2021 (ΦΕΚ Β' 5159/05.11.2021) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.καιΝ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων "Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων"

Εγχειρίδιο Κτιριακών Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2022)

Στόχος του Συστήματος Αξιολόγησης των ΚΕΚ - Εξειδικευμένων Κέντρων είναι:
- Η βελτίωση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων.
- Η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων, των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και η διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας.
- Η αύξηση της αξιοπιστίας των φορέων επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Το σύστημα περιλαμβάνει:

 • Τήρηση των Πιστοποιημένων Στοιχείων και ανανέωση της Πιστοποίησης
 • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των πιστοποιημένων ΚΕΚ- Εξειδικευμένων Κέντρων
 • Ανανέωση της Πιστοποίησης

 

Τήρηση Πιστοποιημένων Στοιχείων

Η τήρηση των πιστοποιημένων στοιχείων αφορά:

 • στο ανθρώπινο δυναμικό του φορέα και
 • στην κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή του.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κάθε έτος, ελέγχει τα στοιχεία και τους όρους Πιστοποίησης των ΚΕΚ- Εξειδικευμένων Κέντρων, λαμβάνει υπ' όψιν τις αλλαγές πιστοποιημένων στοιχείων που εγκρίνονται από το Δ.Σ., διενεργεί στους φορείς επί τόπου ελέγχους επαλήθευσης και προσαρμόζει τη βαθμολογία των ΚΕΚ- Εξειδικευμένων Κέντρων.
Η βαθμολογία του ΚΕΚ- Εξειδικευμένου Κέντρου κοινοποιείται στο φορέα σε ετήσια βάση.
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποστέλλει στο ΚΕΚ- Εξειδικευμένο Κέντρο το Έντυπο Τήρησης Πιστοποιημένων Στοιχείων, στο οποίο αναγράφονται όλα τα πιστοποιημένα στοιχεία κάθε Δομής του ΚΕΚ- Εξειδικευμένου Κέντρου.
Το ΚΕΚ - Εξειδικευμένο Κέντρο αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επισημαίνοντας, είτε τα σημεία στα οποία έχει υποβάλλει αίτημα για αλλαγή, στην περίπτωση που η αλλαγή δεν έχει ακόμα εγκριθεί, είτε τα δεδομένα τα οποία έχουν αποτυπωθεί εσφαλμένα (πχ αριθμούς ταυτότητας, ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα).

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει δημιουργήσει ένα λογισμικό στο οποίο οι φορείς συμπληρώνουν τα στοιχεία τήρησης και εν συνεχεία τα εκτυπώνουν και τα αποστέλλουν σε έντυπη μορφή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λογισμικό Τήρησης Πιστοποιημένων Στοιχείων   

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης και επικαιροποίησης των στοιχείων, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διενεργεί ελέγχους.
Στη συνέχεια, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επιβεβαιώνει, μέσω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την τήρηση ή μη των κριτηρίων και γίνεται και η προσαρμογή της βαθμολογίας.
Το νέο στοιχείο που εισάγει το σύστημα αφορά στις περιόδους κοινοποίησης της νέας βαθμολογίας που προκύπτει από την έγκριση αλλαγών ή τον επιτόπιο έλεγχο, η οποία κοινοποιείται στα ΚΕΚ- Εξειδικευμένα Κέντρα μία φορά ετησίως.

 

Συλλογή Στοιχείων


Κάθε δύο χρόνια τα ΚΕΚ- Εξειδικευμένα Κέντρα συμπληρώνουν στο Έντυπο Συλλογής Στοιχείων τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση γίνεται με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που οργανώνονται σε τρεις ενότητες:
- "Οργάνωση και Λειτουργία" που περιλαμβάνει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τις συναφείς δραστηριότητες και τους μηχανισμούς διάδοσης και προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών των ΚΕΚ- Εξειδικευμένων Κέντρων.
- "Παρεχόμενη κατάρτιση" που περιλαμβάνει τα συστήματα σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάρτισης καθώς και τη μέτρηση της εμπειρίας του ΚΕΚ- Εξειδικευμένου Κέντρου.
- "Προώθηση στην απασχόληση" που περιλαμβάνει το σύστημα παρακολούθησης των καταρτιζομένων μετά την κατάρτιση, τους μηχανισμούς υποστήριξης και προώθησης στην απασχόληση και την ένταξη των καταρτιζομένων στην απασχόληση και την αγορά εργασίας.
Οι περισσότεροι δείκτες είναι σταθμισμένοι σε επίπεδο Διοικητικής Περιφέρειας και υπολογίζονται για κάθε Δομή χωριστά.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει δημιουργήσει ένα λογισμικό στο οποίο καταγράφονται από τους φορείς τα παραπάνω στοιχεία αξιολόγησης.

Λογισμικό Συλλογής Στοιχείων

Αφού καταθέσουν όλα τα ΚΕΚ- Εξειδικευμένα Κέντρα το Έντυπο Συλλογής Στοιχείων, γίνεται έλεγχος πληρότητας από την υπηρεσία.

Τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης. Έχουν οργανωτική διάρθρωση που περιλαμβάνει λειτουργίες διοίκησης, σχεδιασμού και εφαρμογής πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης και, προς τούτο, διαθέτουν διοικητικό, επιστημονικό ή τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό αντίστοιχο προς τις λειτουργίες αυτές. Παράλληλα, στεγάζονται σε κτηριακή υποδομή, η οποία είναι σύμφωνη με τον κτηριοδομικό κανονισμό και φέρουν εξοπλισμό που εξυπηρετεί τις παραπάνω λειτουργίες. Το συγκεκριμένο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΙΕΚ συντελεί στην εξασφάλιση ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους εκπαιδευομένους μέσα από τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών, πρακτικών γνώσεων αλλά και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων. Καταληκτικός στόχος είναι η διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των εκπαιδευομένων στην κοινωνία και η διασφάλιση της προσαρμογής τους  στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα διάφορα τμήματα των Ι.Ι.Ε.Κ μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι Γυμνασίου σε κάποιες ειδικότητες και  απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου, καθώς και ενήλικες με γνώσεις κάθε επαγγελματικής βαθμίδας, για να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να εξοικειωθούν με νέες μεθόδους και τεχνολογίες ή να μετακινηθούν από ένα επάγγελμα σε άλλο, με στόχο την καλύτερη ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και στην κοινωνία.

Μπορούν να ιδρυθούν είτε από φυσικά, είτε από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Η Άδεια Λειτουργίας των Ι.Ι.Ε.Κ χορηγείται με Απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

Για τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που έχουν αδειοδοτηθεί πατήστε εδώ.

Αίτηση για τη χορήγηση Άδειας λειτουργίας ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΕ.Μ.Ε.)


Οι φορείς που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια Ίδρυσης και Άδεια Λειτουργίας ως Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.ΜΕ.) υποβάλλουν φάκελο με την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στο Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο είναι αρμόδιο για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και στη συνέχεια διαβιβάζει τον φάκελο στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διατύπωση γνώμης για την έκδοση άδειας λειτουργίας του ΚΕ.Μ.Ε.

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να αδειοθοτηθούν ως ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να καταθέτουν την αίτησή τους έως 31/12 του προηγούμενου έτους για να μπορέσουν να λειτουργήσουν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Η ισχύς της άδειας λειτουργίας είναι για τρία έτη.

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας μπορεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις :

 • Αλλαγή σε ειδικότητες και προγράμματα Σπουδών (προσθήκη, κατάργηση, μετονομασία).
 • Κτηριακές αλλαγές.