• 2 Ο Διευθύνων Σύμβουλος με τους Υπεύθυνους Έργων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • 3 Το Πιστοποιητικό Αριστείας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • 1 Απονομή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.