Σας ενημερώνουμε ότι για τις παρακάτω χορηγούμενες Βεβαιώσεις Πιστοποίησης/ Βεβαιώσεις Επάρκειας, ο έλεγχος γνησιότητάς τους δύναται να διενεργείται ηλεκτρονικά. Ειδικότερα:

1. Για τις Βεβαιώσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ, που έχουν εκδοθεί από το 2010 και εξής, είναι δυνατόν να διενεργείται ηλεκτρονικά έλεγχος γνησιότητας, μέσω της εφαρμογής: http://pistop.eoppep.gr/eop_c0060.php πληκτρολογώντας τον μοναδικό Κωδικό Επιβεβαίωσης, εφόσον αυτός αναγράφεται στη Βεβαίωση Πιστοποίησης.

2. Για τις Βεβαιώσεις Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτή Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί από το 2014 και εξής, είναι δυνατόν να διενεργείται ηλεκτρονικά έλεγχος γνησιότητας, μέσω της εφαρμογής: https://trainersexamsverify.eoppep.gr/Home/Contact πληκτρολογώντας τον αριθμό ελέγχου και τον κωδικό πιστοποιητικού (χωρίς ΕΒ), εφόσον αναγράφεται στη Βεβαίωση Επάρκειας.

3. Για τις Βεβαιώσεις Επάρκειας Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» , είναι δυνατόν να διενεργείται ηλεκτρονικά έλεγχος γνησιότητας, μέσω της εφαρμογής: https://www.eoppep.gr/index.php/el/securityexams/security_mitroo πληκτρολογώντας το Επώνυμο ή τον Κωδικό Αριθμό που αναγράφεται στη Βεβαίωση Επάρκειας.

Σας ενημερώνουμε, ότι στον σύνδεσμο: http://pistop.eoppep.gr/eop_c0060.php λειτουργεί ηλεκτρονικός μηχανισμός ελέγχου εγκυρότητας των χορηγούμενων Βεβαιώσεων. Εισάγοντας τον μοναδικό αριθμό επαλήθευσης της Βεβαίωσης Πιστοποίησης, εφόσον αναγράφεται σε αυτή, διενεργείται αυτόματα ηλεκτρονικός έλεγχος εγκυρότητάς της.

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ.1463, τ. Β’/13.04.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών - Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών».

Για να κατεβάσετε την Κ.Υ.Α. πατήστε εδώ

Για τον χρόνο έναρξης, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, παρακαλούμε, παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr Σε κάθε περίπτωση, για τον καθορισμό του χρόνου διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης θα ληφθούν υπ’ όψιν τα εκάστοτε ισχύοντα επιδημιολογικά δεδομένα.

Α. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

Βεβαίωσης Επάρκειας Επαγγελματιών της ειδικότητας

«Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

Αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2009 / 1992 της ειδικότητας "Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας" των Ι.Ε.Κ. (Ν. 2009 / 1992, παρ. 1α και 4β, άρθρου 6 - ΚΥΑ 4892/1/76-γ/2010, όπως τροποιήθηκε µε την ΚΥΑ 1016/109/183/2012 - ΦΕΚ Β' 606 / 05.03.2012)

Στην περίπτωση που χάσατε τη Βεβαίωση Επάρκειας Επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», η οποίο σας χορηγήθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την επιτυχή συμμετοχή σας στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης και προκειμένου να σας χορηγηθεί «Αντίγραφο» αυτής, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  • Προμηθεύεστε τη σχετική Δήλωση Απώλειας του πρωτότυπου Τίτλου σας από την Αστυνομία.
  • Εκτυπώνετε, συμπληρώνετε και υπογράφετε τη σχετική Αίτηση χορήγησης αντιγράφου του Τίτλου.  (Για τη φόρμα της Αίτησης πατήστε εδώ.)
  • Αποστέλλετε μέσω του e – mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. σκαναρισμένη την Αίτηση και τη Δήλωση Απώλειας.