Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 1ης Περιόδου 2014 της 25ης και 26ης Ιανουαρίου 2014 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014

Στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2014 θα διεξαχθούν οι Εξετάσεις 1ης Περιόδου 2014 για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν Αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», στα εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

1. Χρόνος προσέλευσης – έναρξης Εξετάσεων Πιστοποίησης:

Χρόνος προσέλευσης υποψηφίων για όλα τα εξεταστικά Κέντρα: έως 09:00 π.μ.
Χρόνος έναρξης εξέτασης: 10:00 π.μ.


2. Εξεταστικό Κέντρο διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης Αθηνών:

Σχολές Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Ρέντη

Π. Ράλλη 83 και Κηφισού, ΑΓ. Ι . Ρέντης

 

3. Εξεταστικό Κέντρο διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης Θεσσαλονίκης:

Σχολές Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., ΕΠΑ.Σ. – Ι.Ε.Κ. - Ωραιόκαστρο

Θεσσαλονίκης 73, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης


4. Ονομαστικοί κατάλογοι υποψηφίων Εξετάσεων Πιστοποίησης

ΑΘΗΝΑ 25/01/2014

ΑΘΗΝΑ 26/01/2014

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/01/2014

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/01/2014