Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών,

οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας

«Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

 

Αθήνα, 10.03.2014

Ολοκληρώθηκαν οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» της 1ης Περιόδου 2014.

Οι Εξετάσεις διεξήχθησαν από τον «Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας» (ΚΕ.ΜΕ.Α.),

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. ΔΠ/9045/07.03.2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά την 102η Συνεδρίασή του στις 07.03.2014, θέμα 20ο «Έγκριση αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, της ειδικότητας “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”, 1ης Περιόδου 2014», ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης, τα οποία μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:

http://www.eoppep.gr/index.php/el/securityexams/examsresults

Για την πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεων, οι συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης θα πρέπει να πληκτρολογήσουν με κεφαλαία γράμματα το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και την ημερομηνία γέννησής τους, ως εξής:

Επώνυμο

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Όνομα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Όν. Πατρός

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ημ. Γέννησης

17/3/1972

Στη συνέχεια πρέπει να πληκτρολογήσουν τις λέξεις που εμφανίζονται στο πλαίσιο CAPTCHA και να επιλέξουν την «Αναζήτηση».

Οι επιτυχόντες στις Εξετάσεις, μπορούν να υποβάλουν στον «Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) αίτηση, στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ ή μέσω FAX στο 210 2709142, προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να τους χορηγηθεί «Βεβαίωση Επάρκειας» μέσω ταχυδρομείου, με χρέωσή τους.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 18η Μαρτίου 2014.

Για το υπόδειγμα της αίτησης, πατήστε εδώ.