Στις 2-3 και 9-10 Απριλίου 2016 διεξάγονται και ολοκληρώνονται οι Εξετάσεις της 1ης Περιόδου 2016 για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», σε τρία εξεταστικά κέντρα στο Νομό Αττικής, στο Νομό Θεσσαλονίκης καθώς και στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης.

1. Χρόνος προσέλευσης – έναρξης Εξετάσεων Πιστοποίησης:
Χρόνος προσέλευσης υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα: έως 07:45 π.μ.
Χρόνος έναρξης εξέτασης: 09:00 π.μ.

2. Εξεταστικά Κέντρα διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης Νομού Αττικής:
Α. 1ο ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Ι.Ε.Κ. Ηλιούπολης
Λεωφόρος Βουλιαγμένης και Εθνάρχου Μακαρίου, Ηλιούπολη

Ονομαστικοί κατάλογοι υποψηφίων Εξετάσεων Πιστοποίησης:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 02/04/2016_Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 03/04/2016_Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 09/04/2016_Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10/04/2016_Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Β. 2ο ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Ι.Ε.Κ. Αγ. Δημητρίου (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ)
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 23 & Καλλιθέας, Αγ. Δημήτριος

Ονομαστικοί κατάλογοι υποψηφίων Εξετάσεων Πιστοποίησης:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 02/04/2016_Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 03/04/2016_Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 09/04/2016_Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10/04/2016_Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Γ. 3ο ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Ι.Ε.Κ. Νέας Ιωνίας - 3ο Γ.Ε.Λ. Νέας Ιωνίας
Δεμιρδεσίου 126, Νέα Ιωνία

Ονομαστικοί κατάλογοι υποψηφίων Εξετάσεων Πιστοποίησης:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 02/04/2016_Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - 3ο ΓΕ.Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 03/04/2016_Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - 3ο ΓΕ.Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 09/04/2016_Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - 3ο ΓΕ.Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10/04/2016_Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - 3ο ΓΕ.Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

3. Εξεταστικό Κέντρο διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης Νομού Θεσσαλονίκης:
Ι.Ε.Κ. Νεάπολης – Θεσσαλονίκης
Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη
Τ.Κ. 56701

Ονομαστικοί κατάλογοι υποψηφίων Εξετάσεων Πιστοποίησης:

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 02/04/2016

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 03/04/2016

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 09/04/2016

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10/04/2016

 4. Εξεταστικό Κέντρο διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης Νομού Ηρακλείου Κρήτης:

6ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου - Κρήτης
Πιτσουλάκη 24, Περιοχή Πατέλες Ηρακλείου

Ονομαστικοί κατάλογοι υποψηφίων Εξετάσεων Πιστοποίησης:
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 02/04/2016

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 03/04/2016