Η γνωστοποίηση (αρχική ή μεταβολή γνωστοποίησης) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων «Φροντιστήρια», «Κέντρα Ξένων Γλωσσών» μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr