Ερώτηση

Ποια περιγράμματα έχουν πιστοποιηθεί;

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει αναπτύξει και πιστοποιήσει μέχρι σήμερα 202 επαγγελματικά περιγράμματα. Για να δείτε τη λίστα και να κατεβάσετε τα Επαγγελματικά Περιγράμματα πατήστε εδώ.