Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο του έργου MaTHiSiS: Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS (Horizon 2020), καλεί ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην 3η πιλοτική εφαρμογή.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Tο Τμήμα Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΔΕΝ θα δέχεται κοινό από τις 2 έως τις 27 Απριλίου 2018, εν όψει του προγραμματισμού των εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2018, αλλά και για την ολοκλήρωση των εκδόσεων και αποστολών ΟΛΩΝ των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης επιτυχόντων στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης περιόδου 2017.

Το κοινό θα μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα: 210-2709033,  210-2709117 και 210-2709102 και ώρες  09:00-17:00.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τη διενέργεια του Πρακτικού Μέρους (Οχημάτων) των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της 1ης εξεταστικής περιόδου 2017, της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» στο Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Στις εξετάσεις θα λάβουν μέρος 33 υποψήφιοι, οι οποίοι θα εξεταστούν στο Πρακτικό Μέρος της Κατηγορίας Οχήματος Α.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τη διενέργεια του Πρακτικού Μέρους (Οχημάτων) των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της 1ης εξεταστικής περιόδου 2017, της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» στο Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας.

Στις εξετάσεις θα λάβουν μέρος 93 υποψήφιοι, οι οποίοι θα εξεταστούν στο Πρακτικό Μέρος της Κατηγορίας Οχήματος Α.

 

Εκτάκτως για αυτή την εβδομάδα το τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων δεν θα δέχεται κοινό κατά τις ώρες και μέρες που έχουν ανακοινωθεί.

Από Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 θα συνεχιστεί κανονικά το πρόγραμμα εξυπηρέτησης κοινού.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2018 η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2018.