Καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας

Μέσα απ'τις σπουδές μου στο πεδίο της φιλολογίας και με τις ερευνητικές και συγγραφικές εργασίες που χρειάστηκε να εκπονήσω, είχα την ευκαιρία να αναπτύξω μια καλή αντίληψη της δομής και λειτουργίας της ελληνικής γλώσσας. Σε συνδυασμό με την απασχόλησή μου σε διαφορετικούς τομείς εκπαίδευσης και διοικητικές υπηρεσίες με καθήκοντα επικοινωνίας και ενημέρωσης μου δόθηκε η δυνατότητα να αντιμετωπίζω τις προκλήσεις της ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο. Επίσης, καθώς δίδαξα αρκετές φορές την ελληνική γλώσσα ως ξένη γλώσσα σε μουσουλμάνους και αλλοδαπούς εκπαιδευόμενους απέκτησα βαθιά γνώση και ευελιξία στη χρήση της.