Ημερήσιο Γενικό Λύκειο (τρέχον σύστημα)

Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο;

  • Η φοίτηση στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο διαρκεί 3 χρόνια.
  • Τα μαθήματα στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής, ανάλογα με την Τάξη και την Κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα:

Η Α Λυκείου θεωρείται τάξη προσανατολισμού, δηλαδή παρέχονται γενικές γνώσεις για όλα τα μαθήματα (Υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Παιδείας: 33 ώρες).

Στη Β Λυκείου τα μαθήματα χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες, Γενικής Παιδείας (25 ώρες) και Κατευθύνσεων (7 ή 8 ώρες).

Οι Κατευθύνσεις είναι 3: Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική.
Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά μία από τις τρεις Κατευθύνσεις και διδάσκονται τα αντίστοιχα μαθήματα, επισης διδάσκονται και ένα μάθημα Επιλογής (2 ώρες).

Θεωρητική

Θετική

Τεχνολογική

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (4 ώρες)

Μαθηματικά (3 ώρες)

Μαθηματικά (3 ώρες)

Αρχές Φιλοσοφίας ή Πολιτική και Δίκαιο (2 ώρες)

Φυσική (2 ώρες)

Φυσική (2 ώρες)

Λατινικά (2 ώρες)

Χημεία (2 ώρες)

Τεχνολογία Επικοινωνιών (2 ώρες)


Τα μαθήματα της Γ Λυκείου χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες, Γενικής Παιδείας (17 ώρες) και Κατευθύνσεων τα οποία με τη σειρά τους διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (12 ώρες) και Επιλογής (2 ώρες).

Οι Κατευθύνσεις συνεχίζουν να είναι 3, αλλά η Τεχνολογική Κατεύθυνση χωρίζεται σε 2 κύκλους.

Θεωρητική

Θετική

Τεχνολογική
Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής

τεχνολογική
Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών

Αρχαία Ελληνικά (5 ώρες)

Μαθηματικά (5 ώρες)

Μαθηματικά (5 ώρες)

Μαθηματικά (5 ώρες)

Νεοελληνική Λογοτεχνία (3 / 2 ώρες)

Φυσική (3 ώρες)

Φυσική (3 ώρες)

Φυσική (3 ώρες)

Λατινικά (2 / 3 ώρες)

Χημεία (2 ώρες)

Χημεία - Βιοχημεία (2 ώρες)

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (2 ώρες)

Ιστορία (2 ώρες)

Βιολογία (2 ώρες)

Ηλεκτρολογία (2 ώρες)

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (2 ώρες)

 

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."