Αν είσαι άτομο με αναπηρία εδώ θα βρεις σχετικές πληροφορίες για φορείς που μπορούν σε υποστηρίξουν σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενώ  παράλληλα μπορείς να αναζητήσεις πληροφορίες σχετικά με άλλα θέματα που είναι πιθανό να σε ενδιαφέρουν π.χ. ευκαιρίες κινητικότητας, αθλητισμός κ.α. Προτείνουμε να συμβουλευτείς και άλλα σημεία των θεματικών καταλόγων για πληροφορίες σχετικά με θέματα και υπηρεσίες που αφορούν κάθε πολίτη γενικά και δεν διαφοροποιούνται για τα ΑμεΑ.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."