Ό,τι αναφέρεις στο βιογραφικό σου σημείωμα χρειάζεται να μπορείς να το αποδείξεις, αν όχι με επίσημα αποδεικτικά, με την ίδια την εμπειρία σου και τις γνώσεις σου. Ο ατομικός σου φάκελος προσόντων και δεξιοτήτων είναι σημαντικό να συνοδεύει το βιογραφικό σου σημείωμα και να τεκμηριώνει ότι αναφέρεις σε αυτό. Επίσης ο ατομικός φάκελος είναι απαραίτητο να ενημερώνεται συστηματικά για να μπορείς να ανατρέχεις σε αυτόν για την δημιουργία του βιογραφικού σημειώματος καθώς αποτελεί την "τράπεζα" των προσόντων σου.
Χρήσιμο εργαλείο για την προετοιμασία του ατομικού σου φακέλου προσόντων και δεξιοτήτων είναι το e-portfolio.

Με τη βοήθεια αυτού του ψηφιακού εργαλείου έχεις τη δυνατότητα να σχηματίσεις μια συνολική εικόνα του εαυτού σου, αφού στον ατομικό σου φάκελο περιλαμβάνονται «ποιοτικά» και αποδεικτικά στοιχεία και χαρακτηριστικά γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και τις δραστηριότητες της καθημερινής σου ζωής στην εκπαίδευση, την εργασία ή τον ελεύθερο χρόνο. Παράλληλα, η ύπαρξη και ανανέωση του φακέλου δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζεις την ανάγκη για περαιτέρω αναβάθμιση των προσόντων σου σύμφωνα με τους στόχους που θέτεις κάθε φορά. Ετοίμασε λοιπόν το ψηφιακό σου portfolio το οποίο θα συμβάλλει θετικά στην αυτοπαρουσίασή σου, θα προβάλλει τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά σου και θα αναδείξει τις ικανότητες και τα ταλέντα σου, τους προσωπικούς και εκπαιδευτικούς σου στόχους, βοηθώντας σε έτσι να "ξεχωρίσεις" στην προσπάθειά σου για αναζήτηση εργασίας.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."