Στις μέρες μας, προοπτικές ανοίγονται, ιδιαίτερα για το μικρό επιχειρηματία, από την τάση του αγοραστικού κοινού να αναζητά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν εγγυήσεις ποιότητας. Φαίνεται έτσι ότι στα επόμενα χρόνια θα κυριαρχήσει η λογική και η πρακτική της «προσωπικής υπηρεσίας και προϊόντος».

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες σε συνδυασμό με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας – π.χ. αύξηση της ανεργίας, αύξηση των ωραρίων απασχόλησης, παράταση των ορίων συνταξιοδότησης, υποαξιοποίηση των ατόμων, υποβάθμιση της ποιότητας πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών - η επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι μια διέξοδος που προσφέρει λύσεις στα άτομα που την επιλέγουν.

Η επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι μια ελκυστική επιλογή καριέρας, ωστόσο πριν κανείς διερευνήσει και υλοποιήσει μια τέτοια επιλογή, καλό είναι να εξετάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Ανάμεσα στις προοπτικές αυτής της επιλογής θα σημειώσουμε τα παρακάτω:

  • Αποτελεί σοβαρή εναλλακτική λύση για τα άτομα με περιορισμένες ευκαιρίες απασχολησιμότητας σε θέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και για άτομα με υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και ιδέες.
  • Σήμερα οι ευκαιρίες και οι μέθοδοι για εξεύρεση πόρων είναι μεγαλύτεροι απ’ ό,τι παλαιότερα.
  • Είναι μια ουσιαστική διέξοδος για τα άτομα για τα οποία η ανεξαρτησία και η δημιουργικότητα αποτελούν υψηλές εργασιακές αξίες.
  • Προσφέρει, σε κάποιες περιπτώσεις, καλύτερες προοπτικές ασφάλειας από μια θέση μισθωτού σε μια ανασφαλή αγορά εργασίας.
  • Δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες πρωτοβουλίας και ευελιξίας.
  • Ιδιαίτερα οι νέοι μπορούν να ασχοληθούν αποτελεσματικότερα με προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε ομάδες παρόμοιας ηλικίας, καθώς και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας, τα οποία συνήθως γνωρίζουν καλύτερα.
  • Η επιτυχημένη επιχειρηματικότητα δίνει οπωσδήποτε μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές από ό,τι η μισθωτή εργασία και μεγαλύτερο έλεγχο επί των πράξεων[1].

 

[1] Λιούκας, 2005, Phillipson, 2002, σελ. 15-23

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."