Εκτύπωση

Στις μέρες μας, προοπτικές ανοίγονται, ιδιαίτερα για το μικρό επιχειρηματία, από την τάση του αγοραστικού κοινού να αναζητά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν εγγυήσεις ποιότητας. Φαίνεται έτσι ότι στα επόμενα χρόνια θα κυριαρχήσει η λογική και η πρακτική της «προσωπικής υπηρεσίας και προϊόντος».

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες σε συνδυασμό με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας – π.χ. αύξηση της ανεργίας, αύξηση των ωραρίων απασχόλησης, παράταση των ορίων συνταξιοδότησης, υποαξιοποίηση των ατόμων, υποβάθμιση της ποιότητας πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών - η επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι μια διέξοδος που προσφέρει λύσεις στα άτομα που την επιλέγουν.

Η επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι μια ελκυστική επιλογή καριέρας, ωστόσο πριν κανείς διερευνήσει και υλοποιήσει μια τέτοια επιλογή, καλό είναι να εξετάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Ανάμεσα στις προοπτικές αυτής της επιλογής θα σημειώσουμε τα παρακάτω:

 

[1] Λιούκας, 2005, Phillipson, 2002, σελ. 15-23