Όσον αφορά τους περιορισμούς της επιλογής της επιχειρηματικότητας, κάθε επίδοξος επιχειρηματίας πρέπει να λάβει υπόψη τα εξής:

  • Στο ξεκίνημα – και όχι μόνο - θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί τις πολλές ώρες εργασίας και τον περιορισμό της προσωπικής και κοινωνικής του ζωής
  • Ο επιχειρηματικός κίνδυνος δημιουργεί άγχος που το άτομο πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί
  • Ο επίδοξος επιχειρηματίας πρέπει να είναι έτοιμος για τη δυσπιστία ή την προκατάληψη που θα έχουν απέναντί του οι υποψήφιοι πελάτες, οι παλαιότεροι επιχειρηματίες και οι ανταγωνιστές
  • Η αποτυχία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αυτοπεποίθηση του ίδιου, αλλά και να μειώσει τις δυνατότητες απασχολησιμότητας του, στην περίπτωση που κάποια στιγμή αναζητήσει εξαρτημένη εργασία.
  • Η απειρία, που μπορεί να έχει ένας νέος επιχειρηματίας, μπορεί να τον οδηγήσει να τιμολογήσει χαμηλά την προσφορά του ή και υποστεί εκμετάλλευση από πιθανούς συνεργάτες
  • Λανθασμένες επιλογές ή εμμονή σε παραδοσιακές μορφές επιχειρηματικότητας, μπορεί να προσφέρουν μόνον οριακή επιβίωση στην επιχείρηση
  • Ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει στις επιχειρηματικές απόπειρες είναι η υπερβολική αυτοπεποίθηση που πολλές φορές μετατρέπεται σε αλαζονεία, ιδιαίτερα μετά από επιτυχημένες επιχειρηματικές συμφωνίες. Μελέτες [1] δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες νέων επιχειρήσεων εκτιμούν, ότι η πιθανότητα επιτυχίας της επιχείρησής τους είναι 70%, ενώ η πιθανότητα επιτυχίας μιας αντίστοιχης επιχείρησης είναι μόνο 39%.
  • Ενημερωθείτε εδώ για τα 30 πεδία δράσης για τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και εδώ για τα σημαντικότερα καθημερινά εμπόδια για την απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας, όπως παρουσιάζονται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

 

 

[1] Cooper et al., 1988

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."