Εκτύπωση

Όσον αφορά τους περιορισμούς της επιλογής της επιχειρηματικότητας, κάθε επίδοξος επιχειρηματίας πρέπει να λάβει υπόψη τα εξής:

 

 

[1] Cooper et al., 1988