Οι Πανελλαδικές εξετάσεις είναι η διαδικασία γραπτών ή και προφορικών εξετάσεων* που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα για όλους τους τελειόφοιτους και απόφοιτους μαθητές, οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν σε σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε κοινά θέματα, τα οποία ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) και βαθμολογούνται από εκπαιδευτικούς σε ειδικά Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.)

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιούνται κατ΄ έτος:

Α. Πανελλαδικές Εξετάσεις υποψηφίων Γενικών Λυκείων – Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδας Β)
Β. Πανελλαδικές Εξετάσεις υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδας Α)

* Αφορά περιπτώσεις φυσικώς αδυνάτων υποψηφίων που εξεταζονται και προφορικα (δυσλεξία, δυσορθογραφία κ.λπ.)

Αναλυτικές πληροφορίες για το πλαίσιο πραγματοποίησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων: (συνημμένα).

 

20 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Μηχανογραφικό Δελτίο

 

Τι είναι το Μηχανογραφικό Δελτίο;

Το  Μηχανογραφικό Δελτίο είναι ένα έντυπο – δήλωση στο οποίο περιέχονται όλες οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας, συγκεντρωμένα σε ομάδες (Επιστημονικά Πεδία)

Τι μορφή έχει το Μηχανογραφικό Δελτίο;

Το Μηχανογραφικό Δελτίο δεν έχει πλέον έντυπη μορφή. Υπάρχει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να καταθέσω το Μηχανογραφικό Δελτίο;

Χρειάζεται να είσαι τελειόφοιτος ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Ομάδας Β, με Βεβαίωση Πρόσβασης των ετών 2015 (90%) και των ετών 2014, 2013 (10%) και να έχεις αποκτήσει κωδικό ασφαλείας από το Λύκειό σου.

Είναι υποχρεωτικό να καταθέσω Μηχανογραφικό Δελτίο;

Είναι υποχρεωτικό, εάν θέλεις να εισαχθείς σε μία Σχολή / ένα Τμήμα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της Ελλάδας.

Μπορώ να περάσω στο Πανεπιστήμιο χωρίς να καταθέσω Μηχανογραφικό Δελτίο;

Όχι. Είναι υποχρεωτικό να καταθέσεις Μηχανογραφικό Δελτίο, εάν θέλεις να εισαχθείς σε μία Σχολή / ένα Τμήμα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της Ελλάδας.

Πότε χρειάζεται να το καταθέσω;

Θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας η προθεσμία για την κατάθεση του Μηχανογραφικού Δελτίου (περίπου 15-20 ημέρες), μετά την ανακοίνωση των βαθμών σου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Για φέτος, οι ημερομηνίες είναι από Δευτέρα 15-6-2015 έως Παρασκευή 17-7-2015, λόγω της παράτασης που δόθηκε εξαιτίας του δημοψηφίσματος.

 

Πού χρειάζεται να το καταθέσω;

Θα χρειαστεί να έχεις Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και σύνδεση με το Ίντερνετ για να καταθέσεις το Μηχανογραφικό Δελτίο ηλεκτρονικά, από το σπίτι σου, για παράδειγμα. Αν δεν διαθέτεις τα απαραίτητα μέσα, μπορείς να το καταθέσεις στο Σχολείο σου για να σε βοηθήσουν.

Πόσες φορές μπορώ να καταθέσω Μηχανογραφικό Δελτίο;

Μόνο ΜΙΑ φορά. Μπορείς να αποθηκεύεις προσωρινά τις επιλογές σου και να τις αλλάζεις. Αυτό που μετράει όμως είναι η «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Τι γίνεται αν ξεχάσω να οριστικοποιήσω το Μηχανογραφικό Δελτίο;

Αν δεν οριστικοποιήσεις το Μηχανογραφικό σου Δελτίο, το ηλεκτρονικό σύστημα θεωρεί ότι δεν έχεις καταθέσει Μηχανογραφικό. Συνεπώς, δεν εισάγεσαι σε καμία Σχολή / Τμήμα.

Έχω όμως καταθέσει ένα Μηχανογραφικό όταν μπήκα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα και επέλεξα «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Δεν έχει σημασία. Οι προσωρινές επιλογές σου ΔΕΝ θεωρούνται οριστικές, άρα δεν μπορείς να εισαχθείς σε κανένα Τμήμα / Σχολή, ακόμα και αν έχεις τα μόρια.

 

Πόσα Επιστημονικά Πεδία μπορώ να επιλέξω;

Μπορείς να επιλέξεις τις Σχολές / τα Τμήματα από ένα ή και 2 Επιστημονικά Πεδία.

Προϋπόθεση για το δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, εάν δεν έχεις άμεση πρόσβαση από την κατεύθυνση σου, είναι να έχεις εξεταστεί στα Μαθήματα Αντικατάστασης Βαρύτητας που απαιτούνται για το συγκεκριμένο Πεδίο.

 

 

Τι είναι τα πλήρη μόρια;

Για να δηλώσεις κάποιο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, χρειάζεται να έχεις απαραιτήτως εξεταστεί σε 2 συγκεκριμένα από τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα (συνολικά 6 Μαθήματα για τα υπόλοιπα Πεδία και 7 για το 5ο Πεδίο), ανάλογα με την Κατεύθυνση που έχεις επιλέξει. Τα Μαθήματα αυτά είναι τα Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας γιατί πολλαπλασιάζονται προκειμένου να υπολογιστούν στο τελικό αποτέλεσμα των Μορίων (1ο Μάθημα x1.3, 2ο Μάθημα x0.7).  Στην περίπτωση αυτή τα μόριά σου θα είναι ΠΛΗΡΗ.

 

 

Τι είναι τα μειωμένα μόρια;

Αν στην Κατεύθυνση που έχεις επιλέξει δεν εξετάζονται τα 2 από τα απαιτούμενα Μαθήματα (Αυξημένης Βαρύτητας) για κάποιο συγκεκριμένο Πεδίο, έχεις τη δυνατότητα να το επιλέξεις, αφού προηγουμένως επιλέξεις από 4 Προτεινόμενα Μαθήματα ένα Μάθημα (Επιλογής) το οποίο θα λειτουργήσει ως Μάθημα Αντικατάστασης του Μαθήματος Αυξημένης Βαρύτητας και θα πολλαπλασιαστεί με μικρότερους συντελεστές (1ο Μάθημα Αντικατάστασης x0.9, 2ο Μάθημα Αντικατάστασης x0.4). Στην περίπτωση αυτή τα μόριά σου θα είναι ΜΕΙΩΜΕΝΑ.

 

 

 

Αν επιλέξω τελικά 2 Επιστημονικά Πεδία, θα έχω τα ίδια μόρια και για τα 2;

Εξαρτάται από τα Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας (Μ.Α.Β.) για το κάθε Επιστημονικό Πεδίο, από τα Μαθήματα Αντικατάστασης (Μ.Αν.) και από την Κατεύθυνση που έχεις επιλέξει. Για παράδειγμα, από Θεωρητική Κατεύθυνση θα έχεις διαφορετικά μόρια

·         για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο : Μ.Α.Β. = Αρχαία Ελληνικά x1.3 και Ιστορία x0.7

·         για το 2ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο : Μ.Αν. = Μαθηματικά x0.9 και Φυσική x0.4

·         για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο : Μ.Αν. = Βιολογία x0.9 και Νεοελληνική Γλώσσα x0.4

·    για το 5ο Επιστημονικό Πεδίο : Μ.Α.Β. = Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής x1.3 και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας x0.7

 

Πόσες Σχολές / Τμήματα μπορώ να δηλώσω; Υπάρχει περιορισμός;

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, αρκεί να επιλέξεις από 2 μόνο Επιστημονικά Πεδία. Μπορείς να επιλέξεις με όποια σειρά θέλεις τις Σχολές πχ. την Α Σχολή του 1ου Πεδίου, μετά την Κ Σχολή του 3ου Πεδίου, μετά την Ζ Σχολή του 3ου Πεδίου, μετά την Δ Σχολή του 1ου Πεδίου κλπ.

Τι γίνεται αν βάλω μία προτίμηση Α μετά από την προτίμηση Β αλλά τελικά έχω τα μόρια που χρειάζονται και για τις 2;

Θα εισαχθείς στην επιλογή που βρίσκεται υψηλότερα στις προτιμήσεις σου.

Για αυτό χρειάζεται να είσαι σίγουρος για την σειρά των επιθυμιών σου χωρίς να επηρεάζεσαι από τις εκτιμήσεις διακύμανσης των Βάσεων Εισαγωγής.

Τα μόρια που τελικά συγκέντρωσα είναι αρκετά και δείχνουν ότι περνάω σε πολλές Σχολές. Τελικά σε ποια από όλες θα εισαχθώ;

Θα εισαχθείς στην επιλογή που βρίσκεται υψηλότερα στις προτιμήσεις σου, αρκεί να πιάνεις τη βάση της.

 

 

Ποιο κριτήριο προηγείται για την εισαγωγή μου σε μια σχολή, ο βαθμός ή η σειρά προτίμησης;

Ο βαθμός.

Παράδειγμα :

·         (Α) Υποψήφιος της Θετικής Κατεύθυνσης με 18.300 μόρια έχει δηλώσει 3η προτίμηση τους Πολιτικούς Μηχανικούς Αθήνας (ΕΜΠ).

·         (Β) Υποψήφιος της Θετικής Κατεύθυνσης με 16.500 μόρια έχει δηλώσει 1η προτίμηση τους Πολιτικούς Μηχανικούς Αθήνας (ΕΜΠ).

Στους Πολιτικούς Μηχανικούς Αθήνας (βάση 18.100) εισάγεται ο  (Α) Υποψήφιος με τα 18.300 μόρια.

 

 

 

Τι πρέπει να γνωρίζω για μια Σχολή / ένα Τμήμα προτού το επιλέξω;

Προτού επιλέξεις μία Σχολή / ένα Τμήμα, καλό θα ήταν να κάνεις μια μικρή έρευνα για το αν σε ενδιαφέρει πραγματικά, χωρίς να στέκεσαι στον τίτλο.

·         καταρχάς  συμβουλεύσου τον Νέο Ακαδημαϊκό Χάρτη της Χώρας του Υπουργείου Παιδείας,

·         έπειτα δες την Ιστοσελίδα κάθε Τμήματος,

·         βρες τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος για να μάθεις ποια είναι τα Διδασκόμενα Μαθήματα και εάν σε ενδιαφέρουν πραγματικά.

·         Καλό θα ήταν, επίσης, να μάθεις για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα και τις Επαγγελματικές προοπτικές του Τμήματος είτε από τη Γραμματεία του Τμήματος είτε από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου στο οποίο ανήκει η Σχολή που σε ενδιαφέρει.

·         Μπορείς να επισκεφτείς ένα Σύμβουλο ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ της περιοχής σου για να σε βοηθήσει στην αναζήτηση.

 

Τα Ειδικά Μαθήματα υπολογίζονται στο συνολικό αριθμό Μορίων Εισαγωγής μου;

Όχι, υπολογίζονται μόνο για τη Σχολή για την οποία απαιτούνται.

Προσοχή!

·         Στα Ειδικά Μαθήματα χρειάζεται να έχεις τουλάχιστον τη βάση (10/20).

·         Όταν απαιτούνται 2 Ειδικά Μαθήματα χρειάζεται να έχεις τη βάση και στα 2 Μαθήματα.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."