Ναι, εάν δεν θέλεις να λάβεις μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις, μπορείς να συμμετάσχεις μόνο στις ενδοσχολικές και να πάρεις Απολυτήριο Λυκείου. Εάν κάποιος μαθητής δεν θέλει να δώσει Πανελλαδικές εξετάσεις, τότε, εξετάζεται μόνον ενδοσχολικά ακόμα και στα μαθήματα που οι υπόλοιποι μαθητές θα δώσουν Πανελλαδικές. Τα θέματα των μαθημάτων που εξετάζονται ενδοσχολικά καθορίζονται από τους καθηγητές του σχολείου.

 

Εάν κάποιος μαθητής επιθυμεί να εξεταστεί μόνο ενδοσχολικά για τη λήψη Απολυτηρίου λυκείου πρέπει να καταθέσει σχετική αίτηση στο Λύκειο φοίτησής του, το Φεβρουάριο κάθε χρονιάς, το ίδιο χρονικό διάστημα που δηλώνουν και οι υπόλοιποι μαθητές που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.

 

Εάν σκοπεύεις να πας σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού καλό είναι να γνωρίζεις ότι πολλά Πανεπιστήμια ζητούν ως δικαιολογητικό εγγραφής τη βεβαίωση πρόσβασης που παίρνεις με τη συμμετοχή σου στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."