Οι μαθητές και οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο στα τέσσερα (4) μαθήματα κατεύθυνσης και σε δύο (2) μαθήματα Γενικής Παιδείας.
Κάθε σχολή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήκει σε ένα Επιστημονικό Πεδίο. Ανάλογα σε ποια κατεύθυνση είσαι και σε ποιο Επιστημονικό Πεδίο θέλεις να πας, διαμορφώνονται τα μαθήματα που θα εξεταστείς Πανελλαδικά και κάποιοι συντελεστές υπολογισμού των μορίων.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείς να βρεις στην Εγκύκλιο των Πανελλαδικών.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."