Όλες οι Σχολές έχουν πλέον ενημερωμένες ιστοσελίδες, όπου υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τη λειτουργία τους. Μια ολοκληρωμένη πηγή πληροφόρησης για τις σπουδές σε κάθε Σχολή είναι ο οδηγός σπουδών της. Αναζητούμε, δηλαδή, τον οδηγό σπουδών της κάθε Σχολής στην ιστοσελίδα της.

Στις ιστοσελίδες της κάθε Σχολής θα βρεις πληροφορίες για στέγαση και σίτιση στη φοιτητική εστία, επαγγελματικές προοπτικές για τους απόφοιτους, Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για απόφοιτους κ.α. Πάτησε Διασυνδέσεις με Πανεπιστήμια και Διασυνδέσεις με ΤΕΙ για να επισκεφτείς τον ιστότοπο της Σχολής που σε ενδιαφέρει. Δες επίσης το πρόγραμμα σπουδών και τα διδασκόμενα μαθήματα κάθε Τμήματος Πανεπιστημίου και ΤΕΙ στην Ηλεκτρονική Πύλη Εύδοξος.


Επίσης, μπορείς να επικοινωνήσεις με το Γραφείο Διασύνδεσης του κάθε Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ που ανήκει η Σχολή ή το Τμήμα που σε ενδιαφέρει για να πάρεις γενικές πληροφορίες.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."