Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα απορρέουν απο την εκάστοτε νομοθεσία που κατοχυρώνει τις αρμοδιότητες και τους τομείς απασχόλησης των διαφόρων ειδικοτήτων. Επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του κάθε Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ που ανήκει η Σχολή ή το Τμήμα που σε ενδιαφέρει μπορείς να μάθεις για τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές προοπτικές.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."