ΟΜΑΔΑ Α


Στην Ομάδα Α εξετάζεσαι σε 4 Μαθήματα, Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά και δύο μαθήματα ειδικότητας ανάλογα με την ειδικότητα που παρακολουθείς στο ΕΠΑΛ. Από την Ομάδα Α έχεις πρόσβαση σε συγκεκριμένα ΑΤΕΙ ανάλογα με την ειδικότητά σου.
Όλες οι ειδικότητες έχουν πρόσβαση στις Στρατιωτικές σχολές Υπαξιωματικών και Αστυφυλάκων. Στις σχολές Εμπορικού Ναυτικού δεν έχουν πρόσβαση όλες οι ειδικότητες.
Περισσότερες πληροφορίες για τις σχολές στις οποίες έχει πρόσβαση κάθε ειδικότητα θα βρεις στο μηχανογραφικό του 2013.

 

ΟΜΑΔΑ Β


Από την ομάδα Β οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αρκεί να έχουν παρακολουθήσει στην Γ τάξη, Μαθηματικά ΙΙ και Φυσική ΙΙ, που είναι τα ίδια μαθήματα με τα Μαθηματικά και τη Φυσική Κατεύθυνσης του ΓΕΛ. Τα δύο μαθήματα ειδικότητας είναι τα ίδια με τα μαθήματα ειδικότητας που εξετάζονται στην Ομάδα Α.
Έτσι εάν επιθυμείς να συμμετέχεις στις Πανελλαδικές με την Ομάδα Β ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο (Ε.Π.) που διάλεξες, θα εξεταστείς σε 5 υποχρεωτικά μαθήματα και σε ένα μάθημα επιλογής, ενώ για το 5ο Ε.Π. τα μαθήματα επιλογής είναι 2.
Εάν στο επιστημονικό πεδίο που επιθυμείς ο συντελεστής βαρύτητας είναι στο μάθημα επιλογής, τότε θα πρέπει να εξεταστείς υποχρεωτικά σε αυτό το μάθημα ως μάθημα επιλογής. Ουσιαστικά διαλέγοντας το μάθημα επιλογής διαλέγεις και Ε.Π. Ο υπολογισμός των μορίων γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στις πανελλαδικές του ΓΕΛ.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο ΕΠ

2οΕΠ

3ο ΕΠ

4ο ΕΠ

5ο ΕΠ

Υποχρεωτικά
Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

1,3

1,3

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

0,7

0,7

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

0,9

0,4


ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι


ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ

Μαθήματα 
Επιλογής

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

0,4

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

0,9

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

1,31

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

0,7

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1,3

1 Εάν εξεταστείς στη Βιολογία ΙΙ ο συντελεστής γίνεται 1.3. 

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."