Ο παρακάτω κατάλογος λειτουργεί ως check list, που θα σου επιτρέψει να δεις εάν διαθέτεις τις κατάλληλες δεξιότητες που χρειάζεται η επιχειρηματικότητα. Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή ο Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας θα σε βοηθήσει με κατάλληλες ασκήσεις να καλλιεργήσεις τα πιο αδύναμα σημεία σου.

 • Εμπιστοσύνη στον εαυτό μου
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Επιμονή για την επίτευξη στόχων-συνέπεια
 • Εφευρετικότητα-φαντασία
 • Ικανότητα για σκληρή δουλειά
 • Ικανότητα οικονομικής διαπραγμάτευσης
 • Άνεση σε αμφίβολες-αβέβαιες καταστάσεις
 • Αισιοδοξία
 • Δημιουργικότητα
 • Ευελιξία
 • Προσαρμοστικότητα
 • Οργανωτική ικανότητα
 • Συνέπεια-υπευθυνότητα
 • Δύναμη-θέληση
 • Αποφασιστικότητα
 • Ικανότητα να ρισκάρω
 • Ικανότητα για πρωτοβουλίες
 • Προνοητικότητα
 • Ικανότητα να προβάλω τον εαυτό μου
 • Επιθυμία για κέρδος

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."