Προσωπικές πηγές

 • Μπορώ να συγκεντρώνομαι σε αυτό που κάνω ανά πάσα στιγμή;
 • Έχω την τάση να αναλαμβάνω το ρόλο του αρχηγού όταν βρίσκομαι σε ομάδα;
 • Έχω την απαιτούμενη ενέργεια για να αντέξω πολλές ώρες δουλειά και συνεχή προσπάθεια;
 • Αν είναι απαραίτητο, δουλεύω περισσότερες ώρες για μια δουλειά από ό,τι είχα αρχικά προγραμματίσει;
 • Έχω τη δυνατότητα να κατευθύνω μόνος μου τη ζωή και τη δουλειά μου;
 • Μπορώ να ελέγξω την πίεση και το στρες μου;
 • Είμαι προετοιμασμένος-η να δεχτώ όποια αποτυχία και να προσπαθήσω να την μετατρέψω σε ευκαιρία;

Καθημερινός Τρόπος Ζωής (Life style)

 • Κρατάω ατζέντα των εργασιών και των συναντήσεών μου;
 • Μου αρέσει να δοκιμάζω νέες δραστηριότητες, νέες εμπειρίες, νέα πράγματα;
 • Μπορώ να κάνω εύκολα νέες γνωριμίες και σχέσεις με νέους ανθρώπους;
 • Μπορώ να μεταδίδω, με θετικό τρόπο, τα συναισθήματα και τα όνειρά μου στην οικογένειά μου;
 • Θα κρατώ την οικογένειά μου ενήμερη και ενεργή σχετικά με τα θέματα της δουλειάς;
 • Θα μπορώ να πω «όχι» σε διακοπές ή διασκέδαση αν είναι απαραίτητο;
 • Θα έχω τη δυνατότητα να διατηρήσω και την προσωπική μου ζωή, παράλληλα με την διεύθυνση της επιχείρησης ή και να περιορίσω την προσωπική μου ζωή, για κάποιο διάστημα;

Οικονομικά

 • Είμαι καλός/ή στη διαχείριση των οικονομικών μου;
 • Είμαι σε θέση να διαχειριστώ τα έξοδα της επιχείρησής μου και να μη ξεφύγω από τα όρια που έχω θέσει;
 • Κατανοώ τα οικονομικά στοιχεία και τα δεδομένα που είναι σημαντικά για τη δουλειά μου;
 • Οι επιχειρήσεις είναι πρωτίστως οικονομικό ρίσκο. Είμαι σε θέση και έχω τη διάθεση να το αναλάβω;
 • Εκτιμώ τη σημασία του ελέγχου των εξόδων;
 • Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές πηγές εισοδήματος για την αντιμετώπιση των εξόδων διαβίωσης;
 • Μπορώ να εκτιμήσω ρεαλιστικά τα έξοδα διαβίωσης και τις πηγές εισοδήματος που θα έχω, μέχρι να ιδρυθεί και να κερδοφορήσει η επιχείρηση;

Σταθερότητα

 • Υπάρχει κάποια ασφάλεια στην οικογένεια και δε θα διακινδυνεύσει η πορεία της επιχείρησης από την εμφάνιση πιθανών έκτατα οικογενειακών εξόδων;
 • Είμαι υγιής, με αποθέματα ενέργειας και συναισθηματικά προετοιμασμένος για το επιχειρηματικό στρες;
 • Υποστηρίζει και καταλαβαίνει κάθε μέλος της οικογένειας τους στόχους μου και τη σημαντικότητα της επιχείρησης για μένα και για μας;
 • Θα παραμένει σταθερή η οικογενειακή μου ζωή, εάν η επιχείρησή μου αποτύχει;
 • Για θέματα που αφορούν τη ζωή μου παίρνω αποφάσεις χωρίς να δυσκολεύομαι ιδιαίτερα;
 • Θέτω μακροχρόνιους στόχους και προσπαθώ μέχρι το τέλος να τους πραγματοποιήσω;
 • Είμαι έτοιμος να μετακινηθώ, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες της επιχείρησής μου;

Επαγγελματισμός

 • Έχω την πρόθεση και είμαι ικανός να δουλεύω πολλές ώρες, προσβλέποντας σε μελλοντικές απολαβές;
 • Γνωρίζω πόσο μπορεί να αργήσει η επιτυχία και είμαι προετοιμασμένος για αναμονή και προσπάθεια;
 • Έχω αναπτυγμένες τις δεξιότητες του σχεδιασμού και την αίσθηση της ευθύνης, ώστε να έχω καλές πιθανότητες να πετύχω;
 • Μπορώ εύκολα να αναζητώ ή να αποσπώ από τους άλλους πληροφορίες με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο;
 • Είμαι έτοιμος να αποκτήσω περισσότερες και πιο εξειδικευμένες γνώσεις πριν προχωρήσω στην αυτοαπασχόληση;
 • Θέλω την επιχειρηματική επιτυχία τόσο πολύ ώστε να θέσω και να διατηρήσω υψηλά προδιαγραφές στα παραγόμενα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μου;
 • Είμαι σε θέση να φέρνω σε πέρας τις εργασίες μου μέσα στις προθεσμίες που έχω θέσει;

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."