Ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται συχνά, και σε διάφορες λιγότερο ή περισσότερο λεπτομερειακές μορφές ανάπτυξης, είναι η ανάλυση των δίπολων δυνατά/αδύνατα σημεία και ευκαιρίες/κίνδυνοι. Η ανάλυση αυτή λέγεται SWOT (σγουότ) από τα αρχικά των λέξεων Strengths (δυνατά σημεία), Weaknesses (αδυναμίες), Opportunities (ευκαιρίες) και Threats (απειλές).

 

Για να δείξουμε πώς λειτουργεί η SWOT analysis θα πάρουμε μία υποθετική μελέτη περίπτωσης για μία επιχείρηση που σκέφτεται να λανσάρει ένα νέο προϊόν στην αγορά. Το προϊόν είναι για παράδειγμα μία νέα συσκευασία tetra pak 330ml για ένα επιτραπέζιο κρασί από ένα γνωστό οινοποιείο που θα πουλιέται σε σούπερ μάρκετ και περίπτερα. Η ανάλυση λειτουργεί με τον παρακάτω τρόπο:

 

SWOT analysis

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η αναγνωρισιμότητα της μάρκας

Το ήδη υπάρχον δίκτυο διανομής από σούπερ μάρκετ και κάβες

Η οικονομική τιμή του προϊόντος

Η μακρά διάρκεια του προϊόντος

Η ευκολία μετακίνησης του προϊόντος λόγω συσκευασίας (με γωνίες, χάρτινη που δεν σπάει…)

Η διαθεσιμότητα κεφαλαίων

Η έλλειψη δανεισμού της επιχείρησης

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η συνήθεια του κοινού να αγοράζει κρασί σε γυάλινο μπουκάλι

Το γεγονός ότι λόγω κρίσης τα περίπτερα κλείνουν

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το άνοιγμα της αγοράς από το σούπερ μάρκετ και τις κάβες στο περίπτερο

Η αύξηση πωλήσεων των επιτραπέζιων κρασιών σε διεθνές επίπεδο

ΑΠΕΙΛΕΣ

Μία πιθανή αλλαγή στο νομικό καθεστώς που δίνει δικαίωμα πώλησης αλκοολούχων ποτών στα περίπτερα

Η εξέλιξη του παγκόσμιου περιβάλλοντος της οικονομικής κρίσης

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."