Τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono αποτελούν μία πρώτη μορφή business plan. Με τη βοήθεια της μεθοδολογίας των έξι καπέλων εσείς και η ομάδα σας θα μπορέσετε να διαχωρίσετε έξι ξεκάθαρες λειτουργίες / ρόλους.

Ο κάθε τρόπος σκέψης περιγράφεται από το χρώμα του κάθε «καπέλου σκέψης». Φορώντας και αλλάζοντας νοερά τα καπέλα καλείστε να εστιάσετε και να ανακατευθύνετε τις σκέψεις σας, τις συζητήσεις ή τις συναντήσεις σας.

 • Το Πράσινο Καπέλο είναι το καπέλο της δημιουργικής σκέψης. Αυτός ο τρόπος σκέψης εστιάζει στις δυνατότητες που δίνονται, στις εναλλακτικές και στις νέες ιδέες.
  Στο παράδειγμα της νέας συσκευασίας για το κρασί, το Πράσινο Καπέλο, δηλ. η δημιουργική σκέψη είναι η μικρή συσκευασία Tetra Pack.
 • Το Λευκό Καπέλο είναι το καπέλο που καλεί για ανακάλυψη πληροφοριών και δεδομένων.
  Στο παράδειγμά μας, το Λευκό Καπέλο αφορά την έρευνα που πρέπει να γίνει για να βρεθούν παρόμοια προϊόντα. Ποια είναι τα παρεμφερή προϊόντα; Τι γνωρίζουμε γι’αυτά; Τι γνωρίζουμε για την αγορά στην οποία απευθυνόμαστε;

 • Τα Κίτρινο Καπέλο συμβολίζει τη φωτεινότητα και την αισιοδοξία. Είναι οι λόγοι για τους οποίους η ιδέα μας, το προϊόν μας μπορεί να δουλέψει.
  Για παράδειγμα, τι καινοτόμο έχει το κρασί μας στη νέα του συσκευασία; Ποια είναι η προστιθέμενη αξία για τον πελάτη;

 • Το Μαύρο Καπέλο είναι ο δικηγόρος του διαβόλου. Είναι οι λόγοι για τους οποίους η ιδέα μας, το προϊόν μας μπορεί να μην δουλέψει.
  Για παράδειγμα, τι μπορεί να ανατρέψει την έξοδο του προϊόντος μας στην αγορά; Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;

 • Το Κόκκινο Καπέλο συμβολίζει αισθήματα και διαισθήσεις. Όταν χρησιμοποιείτε το Κόκκινο Καπέλο μπορείτε να εκφράσετε τα συναισθήματά σας και να μοιραστείτε τους φόβους, τις επιθυμίες, το πάθος ή το μίσος που σας δημιουργεί η δημιουργική αυτή ιδέα.
  Στο παράδειγμά μας είναι τα συναισθήματα που μας δημιουργεί αυτό το νέο προϊόν. Πώς θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε το πάθος μας στους νέους καταναλωτές; Με ποιους διαφημιστικούς τρόπους, πχ.;

 • Το Μπλε Καπέλο σας χρειάζεται για να οργανώσετε την ιδέα σας. Είναι ο μηχανισμός που ελέγχει ότι η διαδικασία των Έξι καπέλων έχει γίνει σεβαστή και τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί η αρχική μας ιδέα.
  Στη περίπτωσή μας είναι η στελέχωση της ομάδας που θα ασχοληθεί με το κρασί μας και οι ρόλοι που θα αναλάβει καθένας στην ομάδα.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."