• Στα κατά τόπους γραφεία ΚΕΣΥΠ
  • Στην Πύλη Εφήβων στην κατηγορία: Ρώτα το Σύμβουλο
  • ΕΡΓΑΝΗ. Κέντρο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΟΑΕΔ.
  • Οι σχολές στις οποίες θα συνεχίσεις τις σπουδές σου μπορεί να διαθέτουν εξειδικευμένες δομές συμβουλευτικής, όπως π.χ. τα Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Ωστόσο, ακόμα και αν δεν διαθέτουν εξειδικευμένα γραφεία, ζήτησε από τους δασκάλους σου να σε βοηθήσουν στις έρευνές σου.
  • Δίκτυο Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
  • Σε επί μέρους Γραφεία Συμβούλων Επιχειρήσεων. Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων μπορούν να σε βοηθήσουν να στήσεις τη δική σου επιχείρηση. Να κάνουν τις απαραίτητες έρευνες αγοράς και τις οικονομικές μελέτες.
  • Δίκτυο Κοινωνικής Προσφοράς του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Egg: enter-grow-go Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης.
  • Metavallon Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε νέους επιχειρηματίες, προκειμένου να αναπτύξουν, να προωθήσουν και να παγιώσουν τις επιχειρήσεις τους.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."