Παραδείγματα Δεξιοτήτων

Η ικανότητα της πολιτιστικής γνώσης και έκφρασης ορίζεται ως η εκτίμηση της σημασίας της δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων μέσα από την τέχνη (μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, λογοτεχνία, χορός, εικαστικές τέχνες). Η πολιτιστική γνώση περιλαμβάνει επίγνωση της τοπικής, της εθνικής και της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, και της θέσης τους στον κόσμο.

 • Η ικανότητα αυτή μας βοηθά να εκτιμήσουμε τις δικές μας παραδόσεις και πολιτισμό, αλλά και των άλλων περιοχών της Ευρώπης και του κόσμου. Μας βοηθά επίσης να βρούμε διεξόδους της δικής μας ατομικής έκφρασης ιδεών, συναισθημάτων και απόψεων μέσω της τέχνης και των μέσων μαζικής επικοινωνίας.
 • Η πολιτιστική δραστηριότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων που μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην καθημερινή ζωή, επαγγελματική και μη. Συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στη δημιουργικότητα και πρωτοβουλία, στην κοινωνικότητα.
 • Το να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες τις δικές μας και των άλλων και την επίδραση που έχουν στον τρόπο ζωής μας και στο δικό τους, να μπορούμε να εκφράσουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας μέσω κάποιας μορφής τέχνης, να παρακολουθούμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής) και να ενημερωνόμαστε για τα πολιτιστικά δρώμενα, είναι παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι κατέχουμε τη συγκεκριμένη δεξιότητα.


Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Ασχολείσαι με το χορό, τη μουσική ή τη ζωγραφική ή άλλες μορφές τέχνης ή έχεις συμμετάσχει σε θεατρική παράσταση ή σε κάποια άλλη πολιτιστική εκδήλωση (π.χ. School wave festival).
  Ως αποδεικτικά στοιχεία μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα video ή ένα cd, μια φωτογραφία ενός έργου τέχνης που έχεις φτιάξει.
 • Συμμετείχες σε project που αφορούσε στην τέχνη σε κάποια άλλη χώρα πέρα από τη δική σου και μέσα από αυτό γνώρισες την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας αυτής.
  Ως αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν ένα video, μια παρουσίαση PowerPoint, κάποιο άρθρο σου κλπ.
 • Έχεις ασχοληθεί με την επιλογή του κεντρικού θέματος και των συμμετεχόντων, τον τρόπο ανάδειξης και προβολής ενός σε φεστιβάλ τέχνης ή κάποιας πολιτιστικής εκδήλωσης.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να αξιοποιήσεις μια βεβαίωση από την οργανωτική επιτροπή της εκδήλωσης.

Το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα αναφέρονται στην ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε δράση. Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου, καθώς και την ικανότητα σχεδιασμού προκειμένου να επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι. Στηρίζει τους ανθρώπους, όχι μόνο στην καθημερινή ζωή τους, τόσο στο σπίτι όσο και στην κοινωνία, αλλά και στον χώρο εργασίας, ειδικά σε ό,τι αφορά την κατανόηση του πλαισίου της εργασίας τους και την αξιοποίηση των ευκαιριών.

 • Για να μετατρέψουμε τις ιδέες μας σε δράση, χρειάζεται να έχουμε αναπτυγμένο το αίσθημα της πρωτοβουλίας και να μπορούμε να σχεδιάσουμε τα βήματά μας ώστε να οδηγηθούμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
 • Το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα περιλαμβάνουν ικανότητες όπως η αυτοπεποίθηση, η δημιουργικότητα, η ανάληψη ρίσκου, η καλή εκτίμηση των ευκαιριών και των κινδύνων, η καινοτομία, η κριτική ικανότητα, η αναλυτική σκέψη, η λήψη αποφάσεων, ο σεβασμός των ηθικών αξιών, ο σεβασμός των συναλλακτικών ηθών.
 • Το να μπορούμε να εργαζόμαστε αποτελεσματικά και να συμβάλλουμε με ιδέες ως μέλη μιας ομάδας, να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες και προκλήσεις που παρουσιάζονται για τη διερεύνηση εναλλακτικών επαγγελματικών επιλογών, είναι περιπτώσεις που προϋποθέτουν τη συγκεκριμένη δεξιότητα.

Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Συμμετείχες ενεργά σε project που αφορούσε στη δημιουργία π.χ. μιας εικονικής επιχείρησης.

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ίδια την εργασία σου ή ένα σύνδεσμο σε σχετική ιστοσελίδα ή βεβαίωση του υπεύθυνου καθηγητή ή του διευθυντή του σχολείου.
 • Οποιαδήποτε προσωπική σου «ιστορία» κατά την οποία ανέλαβες κάποια σημαντική πρωτοβουλία και την υλοποίησες με επιτυχία.

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια ευχαριστήρια ή συγχαρητήρια επιστολή από κάποιον για αυτό που έκανες.
 • Σύλληψη ιδέας, οργάνωση, διεκπεραίωση και αξιολόγηση μιας εκδήλωσης ή γιορτής στο πλαίσιο του σχολείου ή του φροντιστηρίου ή κάποιου άλλου συλλογικού φορέα στον οποίο συμμετέχεις (αθλητικός σύλλογος, ομάδα τέχνης, προσκοπισμός).

  Αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να είναι το πρόγραμμα της εκδήλωσης ή μια βεβαίωση από τον υπεύθυνο ή ένας σύνδεσμος σε σχετική ιστοσελίδα.

Οι κοινωνικές ικανότητες – ικανότητες του ενεργού πολίτη περιλαμβάνουν τις προσωπικές, διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές και κοινωνικές ικανότητες και τις ικανότητες του πολίτη και καλύπτουν όλο το φάσμα της συμπεριφοράς εκείνης που εξοπλίζει τα άτομα ώστε να συμμετέχουν με αποτελεσματικό και εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή (και ειδικότερα στις όλο και περισσότερο ποικιλόμορφες κοινωνίες), καθώς και στην επίλυση διαφορών, όπου αυτό απαιτείται.

 • Οι βασικές δεξιότητες της κοινωνικής ικανότητας περιλαμβάνουν την ικανότητα εποικοδομητικής επικοινωνίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, επίδειξης ανεκτικότητας, έκφρασης και κατανόησης διαφόρων απόψεων και ικανότητας διαπραγμάτευσης σε κλίμα εμπιστοσύνης. Τα άτομα θα πρέπει να είναι ικανά να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το άγχος και την απογοήτευση, καθώς και να κάνουν διάκριση μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής σφαίρας.
 • Η ικανότητα του πολίτη, και κυρίως η γνώση των κοινωνικών και πολιτικών εννοιών και δομών (δημοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα, ιθαγένεια και πολιτικά δικαιώματα), εξοπλίζει τα άτομα ώστε να συμμετέχουν ενεργά και δημοκρατικά στην καθημερινή ζωή.
 • Οι δεξιότητες που αφορούν την ιδιότητα του πολίτη σχετίζονται με την ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με άλλους στο δημόσιο τομέα, την επίδειξη αλληλεγγύης και ενδιαφέροντος για την επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν την τοπική και την ευρύτερη κοινότητα. Περιλαμβάνουν την κριτική και δημιουργική σκέψη και την εποικοδομητική συμμετοχή σε δραστηριότητες της κοινότητας ή της γειτονιάς, καθώς και τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό έως το εθνικό και το ευρωπαϊκό, ιδίως μέσω ψηφοφορίας.
 • Το να συμμετέχουμε σε πολιτιστικές, κοινωνικές κ.ά. εκδηλώσεις του σχολείου ή της πόλης μας, το να μπορούμε να παρακολουθούμε και να στοχαζόμαστε πάνω στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική επικαιρότητα, το να συμμετέχουμε σε εθελοντικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία που ζούμε είναι τρόποι καλλιέργειας της συγκεκριμένης δεξιότητας.

  Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Είσαι μέλος π.χ. του 15μελούς συμβουλίου του σχολείου σου ή του τοπικού συμβουλίου νέων.

  Αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να είναι μια βεβαίωση από τον υπεύθυνο.
 • Συμμετέχεις σε κάποιο ομαδικό άθλημα ή σε κάποιο σύλλογο.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις φωτογραφίες, βεβαιώσεις συμμετοχής κλπ.
 • Συμμετείχες σε εθελοντική ομάδα που δραστηριοποιείται σε θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (π.χ. άστεγοι) κλπ.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια φωτογραφία από τη συμμετοχή σου στη δραστηριότητα αυτή ή ένα αναμνηστικό δίπλωμα ή μια ευχαριστήρια επιστολή.
 • Έχεις πάρει μέρος στη Βουλή των Εφήβων και έχεις γράψει ένα κείμενο με τις απόψεις σου σε ένα κοινωνικό θέμα.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να αξιοποιήσεις τόσο την ίδια την ομιλία σου, όσο και μια φωτογραφία ή την πρόσκληση εισόδου στη Βουλή ή ένα αναμνηστικό συμμετοχής, ακόμα και ένα video ή βεβαίωση από το διευθυντή του σχολείου σου.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."