Κοινωνικές ικανότητες - ικανότητες του ενεργού πολίτη

Οι κοινωνικές ικανότητες – ικανότητες του ενεργού πολίτη περιλαμβάνουν τις προσωπικές, διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές και κοινωνικές ικανότητες και τις ικανότητες του πολίτη και καλύπτουν όλο το φάσμα της συμπεριφοράς εκείνης που εξοπλίζει τα άτομα ώστε να συμμετέχουν με αποτελεσματικό και εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή (και ειδικότερα στις όλο και περισσότερο ποικιλόμορφες κοινωνίες), καθώς και στην επίλυση διαφορών, όπου αυτό απαιτείται.

 • Οι βασικές δεξιότητες της κοινωνικής ικανότητας περιλαμβάνουν την ικανότητα εποικοδομητικής επικοινωνίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, επίδειξης ανεκτικότητας, έκφρασης και κατανόησης διαφόρων απόψεων και ικανότητας διαπραγμάτευσης σε κλίμα εμπιστοσύνης. Τα άτομα θα πρέπει να είναι ικανά να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το άγχος και την απογοήτευση, καθώς και να κάνουν διάκριση μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής σφαίρας.
 • Η ικανότητα του πολίτη, και κυρίως η γνώση των κοινωνικών και πολιτικών εννοιών και δομών (δημοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα, ιθαγένεια και πολιτικά δικαιώματα), εξοπλίζει τα άτομα ώστε να συμμετέχουν ενεργά και δημοκρατικά στην καθημερινή ζωή.
 • Οι δεξιότητες που αφορούν την ιδιότητα του πολίτη σχετίζονται με την ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με άλλους στο δημόσιο τομέα, την επίδειξη αλληλεγγύης και ενδιαφέροντος για την επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν την τοπική και την ευρύτερη κοινότητα. Περιλαμβάνουν την κριτική και δημιουργική σκέψη και την εποικοδομητική συμμετοχή σε δραστηριότητες της κοινότητας ή της γειτονιάς, καθώς και τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό έως το εθνικό και το ευρωπαϊκό, ιδίως μέσω ψηφοφορίας.
 • Το να συμμετέχουμε σε πολιτιστικές, κοινωνικές κ.ά. εκδηλώσεις του σχολείου ή της πόλης μας, το να μπορούμε να παρακολουθούμε και να στοχαζόμαστε πάνω στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική επικαιρότητα, το να συμμετέχουμε σε εθελοντικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία που ζούμε είναι τρόποι καλλιέργειας της συγκεκριμένης δεξιότητας.

  Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Είσαι μέλος π.χ. του 15μελούς συμβουλίου του σχολείου σου ή του τοπικού συμβουλίου νέων.

  Αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να είναι μια βεβαίωση από τον υπεύθυνο.
 • Συμμετέχεις σε κάποιο ομαδικό άθλημα ή σε κάποιο σύλλογο.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις φωτογραφίες, βεβαιώσεις συμμετοχής κλπ.
 • Συμμετείχες σε εθελοντική ομάδα που δραστηριοποιείται σε θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (π.χ. άστεγοι) κλπ.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια φωτογραφία από τη συμμετοχή σου στη δραστηριότητα αυτή ή ένα αναμνηστικό δίπλωμα ή μια ευχαριστήρια επιστολή.
 • Έχεις πάρει μέρος στη Βουλή των Εφήβων και έχεις γράψει ένα κείμενο με τις απόψεις σου σε ένα κοινωνικό θέμα.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να αξιοποιήσεις τόσο την ίδια την ομιλία σου, όσο και μια φωτογραφία ή την πρόσκληση εισόδου στη Βουλή ή ένα αναμνηστικό συμμετοχής, ακόμα και ένα video ή βεβαίωση από το διευθυντή του σχολείου σου.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."