Αίσθημα πρωτοβουλίας & επιχειρηματικότητα

Το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα αναφέρονται στην ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε δράση. Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου, καθώς και την ικανότητα σχεδιασμού προκειμένου να επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι. Στηρίζει τους ανθρώπους, όχι μόνο στην καθημερινή ζωή τους, τόσο στο σπίτι όσο και στην κοινωνία, αλλά και στον χώρο εργασίας, ειδικά σε ό,τι αφορά την κατανόηση του πλαισίου της εργασίας τους και την αξιοποίηση των ευκαιριών.

 • Για να μετατρέψουμε τις ιδέες μας σε δράση, χρειάζεται να έχουμε αναπτυγμένο το αίσθημα της πρωτοβουλίας και να μπορούμε να σχεδιάσουμε τα βήματά μας ώστε να οδηγηθούμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
 • Το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα περιλαμβάνουν ικανότητες όπως η αυτοπεποίθηση, η δημιουργικότητα, η ανάληψη ρίσκου, η καλή εκτίμηση των ευκαιριών και των κινδύνων, η καινοτομία, η κριτική ικανότητα, η αναλυτική σκέψη, η λήψη αποφάσεων, ο σεβασμός των ηθικών αξιών, ο σεβασμός των συναλλακτικών ηθών.
 • Το να μπορούμε να εργαζόμαστε αποτελεσματικά και να συμβάλλουμε με ιδέες ως μέλη μιας ομάδας, να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες και προκλήσεις που παρουσιάζονται για τη διερεύνηση εναλλακτικών επαγγελματικών επιλογών, είναι περιπτώσεις που προϋποθέτουν τη συγκεκριμένη δεξιότητα.

Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Συμμετείχες ενεργά σε project που αφορούσε στη δημιουργία π.χ. μιας εικονικής επιχείρησης.

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ίδια την εργασία σου ή ένα σύνδεσμο σε σχετική ιστοσελίδα ή βεβαίωση του υπεύθυνου καθηγητή ή του διευθυντή του σχολείου.
 • Οποιαδήποτε προσωπική σου «ιστορία» κατά την οποία ανέλαβες κάποια σημαντική πρωτοβουλία και την υλοποίησες με επιτυχία.

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια ευχαριστήρια ή συγχαρητήρια επιστολή από κάποιον για αυτό που έκανες.
 • Σύλληψη ιδέας, οργάνωση, διεκπεραίωση και αξιολόγηση μιας εκδήλωσης ή γιορτής στο πλαίσιο του σχολείου ή του φροντιστηρίου ή κάποιου άλλου συλλογικού φορέα στον οποίο συμμετέχεις (αθλητικός σύλλογος, ομάδα τέχνης, προσκοπισμός).

  Αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να είναι το πρόγραμμα της εκδήλωσης ή μια βεβαίωση από τον υπεύθυνο ή ένας σύνδεσμος σε σχετική ιστοσελίδα.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."