Επικοινωνία στις Ξένες Γλώσσες

Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες βασίζεται στην ικανότητα κατανόησης, έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) σε άλλες γλώσσες εκτός της μητρικής. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στην ικανότητα για ευχερή κατανόηση ξενόγλωσσων κειμένων και προφορικού λόγου, καθώς και για άνετη συνομιλία και γραπτή έκφραση σε θέματα, είτε καθημερινά, είτε που αφορούν το επάγγελμά μας, τα ενδιαφέροντά μας, ή άλλα ειδικά ζητήματα.

 • Για να πούμε ότι επικοινωνούμε αποτελεσματικά σε μια ξένη γλώσσα, πέρα από τη γνώση του λεξιλογίου και της λειτουργικής γραμματικής, πρέπει να γνωρίζουμε και κάποια πράγματα που αφορούν τις συνήθειες και τρόπους συμπεριφοράς του κάθε λαού, στη γλώσσα του οποίου θέλουμε να επικοινωνήσουμε.
 • Οι πολίτες που μιλούν πολλές γλώσσες μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλεονεκτήματα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ και να ενταχθούν ευκολότερα σε μια άλλη χώρα όπου πηγαίνουν για σπουδές ή εργασία.
 • Κάθε χρόνο χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χάνουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και συμβόλαια εξαιτίας της ανεπαρκούς γνώσης ξένων γλωσσών και της αδυναμίας διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
 • Το να μπορούμε να διαβάσουμε ένα κείμενο σε μια ξένη γλώσσα και να το κατανοήσουμε, να μπορούμε να επικοινωνήσουμε προφορικά με κάποιον που μιλάει διαφορετική γλώσσα από τη δική μας, να συντάξουμε ένα κείμενο σε μία ξένη γλώσσα και να το παρουσιάσουμε, να κατανοήσουμε μία ξένη ταινία χωρίς να χρειάζεται να διαβάζουμε τους υπότιτλους, να καταλαβαίνουμε τους στίχους των αγαπημένων μας ξένων τραγουδιών είναι μερικές περιπτώσεις που προϋποθέτουν τη συγκεκριμένη δεξιότητα.

Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Μετάφραση κάποιου ξενόγλωσσου κειμένου στο πλαίσιο σχολικής εργασίας ή δραστηριότητας.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο με την εργασία σου όπου φαίνεται το όνομά σου.
 • Διαβάζεις και κατανοείς ξενόγλωσση βιβλιογραφία, μπορείς να επικοινωνείς με άτομα που μιλούν μια ξένη γλώσσα κλπ.
  Ως αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένας τίτλος σπουδών που αποδεικνύει το επίπεδο της γνώσης σου στην ξένη γλώσσα. Επίσης, βεβαίωση που αποδεικνύει κάποιο διάστημα παραμονής σου σε μια ξένη χώρα (π.χ. παρακολούθηση summer camp σε μία ξένη χώρα).
 • Καλοκαιρινή απασχόληση σε τουριστική επιχείρηση (ξενοδοχείο, κάμπινγκ, ταβέρνα σε τουριστική περιοχή).
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη βεβαίωση του εργοδότη.
 • Συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας στην ΕΕ π.χ. Comenius ανταλλαγές μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συνεργασίες σχολείων μέσω του Διαδικτύου (eTwinning).
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη σχετική βεβαίωση συμμετοχής ή αποδεικτικά των συγκεκριμένων προγραμμάτων.
 • Έχεις καταγράψει τις γλωσσικές σου δεξιότητες συμπληρώνοντας το Europass Διαβατήριο Γλωσσών.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις το έγγραφο Europass Διαβατήριο Γλωσσών που θα συμπληρώσεις στο http://europass.eoppep.gr

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."