Επικοινωνία στις Ξένες Γλώσσες

Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες βασίζεται στην ικανότητα κατανόησης, έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) σε άλλες γλώσσες εκτός της μητρικής. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στην ικανότητα για ευχερή κατανόηση ξενόγλωσσων κειμένων και προφορικού λόγου, καθώς και για άνετη συνομιλία και γραπτή έκφραση σε θέματα, είτε καθημερινά, είτε που αφορούν το επάγγελμά μας, τα ενδιαφέροντά μας, ή άλλα ειδικά ζητήματα.

Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία