Μαθηματική ικανότητα και βασικές γνώσεις επιστήμης και τεχνολογίας

Η μαθηματική ικανότητα περιλαμβάνει την καλή γνώση των αριθμών, μέτρων και δομών, των βασικών πράξεων και των βασικών μαθηματικών παραστάσεων, την κατανόηση των μαθηματικών όρων και εννοιών και των ερωτημάτων στα οποία τα μαθηματικά μπορούν να παράσχουν απαντήσεις και λύσεις σε καθημερινές καταστάσεις. Επίσης, περιλαμβάνει την ικανότητα και την προθυμία χρήσης μαθηματικών τρόπων σκέψης (λογική και χωρική σκέψη) και ανάλογης παρουσίασης (μαθηματικοί τύποι, μοντέλα, κατασκευές, γραφικές παραστάσεις/διαγράμματα).

 • Για την ενασχόληση με επιστήμη και την τεχνολογία, είναι σημαντικό:
  1. να διαθέτουμε βασικές γνώσεις περιλαμβάνουν τις βασικές αρχές του φυσικού κόσμου, τις θεμελιώδεις επιστημονικές έννοιες, αρχές και μεθόδους, την τεχνολογία και τα τεχνολογικά προϊόντα και διαδικασίες, καθώς και την κατανόηση των επιπτώσεων της επιστήμης και της τεχνολογίας στο φυσικό κόσμο.
  2. να διαθέτουμε δεξιότητες όπως, ικανότητα χρήσης και χειρισμού τεχνολογικών εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς επίσης και επιστημονικών δεδομένων, προκειμένου να επιτευχθεί ένας στόχος ή να ληφθεί μια στοιχειοθετημένη απόφαση ή να εξαχθούν στοιχειοθετημένα συμπεράσματα, αναγνώρισης των βασικών χαρακτηριστικών της επιστημονικής έρευνας και δημοσιοποίησης των συμπερασμάτων και παρουσίασης του συλλογισμού που οδήγησε σε αυτά.
 • Για την καθημερινή ζωή είναι σημαντικό το να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βασικές μαθηματικές έννοιες προκειμένου να οργανώσουμε τη ζωή μας (προϋπολογισμοί, αγορές) και την εργασία μας (οργάνωση μελέτης), να μπορούμε να διαβάζουμε και να καταλαβαίνουμε τα συστατικά ενός τροφίμου και να εκτιμήσουμε την καταλληλότητά του, να μπορούμε να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τα στατιστικά δεδομένα μιας έρευνας κλπ.

 Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Σχολικές εργασίες, projects πάνω στα μαθηματικά, τις επιστήμες ή την τεχνολογία.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιήσεις μια παρουσίαση της εργασίας στην οποία συμμετείχες.
 • Έχεις συμμετάσχει σε διαγωνισμούς φορέων όπως π.χ. η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
  Ως στοιχείο απόδειξης μπορείς να αξιοποιήσεις τη βεβαίωση συμμετοχής ή το αποδεικτικό της αίτησής σου ή το βραβείο που πήρες.
 • Ασχολείσαι με μοντελισμό.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια φωτογραφία αυτού που έχεις φτιάξει, για παράδειγμα στο μάθημα της Τεχνολογίας.
 • Έχεις επιμεληθεί τον ήχο και το φωτισμό σε σχολικές ή άλλες εκδηλώσεις.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις το πρόγραμμα της εκδήλωσης ή μια βεβαίωση από τον υπεύθυνο καθηγητή ή το διευθυντή του σχολείου.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."