Ψηφιακή ικανότητα

Η ψηφιακή ικανότητα απαιτεί επαρκή κατανόηση και γνώση της φύσης, του ρόλου και των ευκαιριών της Τεχνολογίας της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΚΠ) σε καθημερινές καταστάσεις: στην προσωπική και κοινωνική ζωή, καθώς και στην εργασία.

 • Συμπεριλαμβάνει τις κύριες εφαρμογές πληροφορικής, όπως την επεξεργασία κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, τις βάσεις δεδομένων, την αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών, καθώς και την κατανόηση των ευκαιριών και των δυνητικών κινδύνων του Διαδικτύου και της επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εργαλεία δικτύου) για την εργασία, την ψυχαγωγία, τη διάδοση πληροφοριών και τη συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας στο πλαίσιο του Διαδικτύου, τη μάθηση και την έρευνα.
 • Το να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον Η/Υ για την υλοποίηση διαφόρων εργασιών στο σχολείο ή την εργασία μας, να μπορούμε να αναζητάμε πληροφορίες από το διαδίκτυο, να συμμετέχουμε σε διαδικτυακές δραστηριότητες (π.χ. Forum, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και να χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) για να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε από μακριά, είναι μερικές περιπτώσεις που προϋποθέτουν τη συγκεκριμένη δεξιότητα.

 Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Έχεις λογαριασμό στο facebook, twitter, linked-in ή άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή έχεις φτιάξει σελίδα στο internet (προσωπική ή άλλου φορέα, π.χ. του σχολείου σου).
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους σχετικούς συνδέσμους ή μια εκτύπωση της αρχικής σελίδας.
 • Έχεις δώσει εξετάσεις για να πιστοποιήσεις τις γνώσεις σου στους Η/Υ.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις το σχετικό πιστοποιητικό.
 • Έχεις φτιάξει μια εφαρμογή ή ένα πρόγραμμα λογισμικού για προσωπική χρήση ή για λογαριασμό άλλου φορέα (π.χ. του σχολείου σου).
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να αξιοποιήσεις μια βεβαίωση από τον υπεύθυνο ή ένα σύνδεσμο σε σχετική ιστοσελίδα.
 • Έχεις συμμετάσχει σε κάποιο διαγωνισμό που προϋποθέτει υψηλό επίπεδο γνώσης πληροφορικής.
  Ως στοιχείο απόδειξης μπορείς να αξιοποιήσεις τη βεβαίωση συμμετοχής ή το αποδεικτικό της αίτησής σου ή το βραβείο που πήρες.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."