Εάν ετοιμάζεσαι να ενταχθείς στην αγορά εργασίας, εδώ θα βρεις πληροφορίες που μπορούν να σε βοηθήσουν σε αυτό σου το εγχείρημα, όπως βασικές οδηγίες για το πώς προσεγγίζουμε την αγορά εργασίας, αλλά και εξειδικευμένες οδηγίες για τη διαχείριση βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής, συνέντευξης επιλογής κ.λπ. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν μια πρώτη ενημέρωση για όσους αναζητούν εργασία.


Για μια πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη σε αυτό το στάδιο θα ήταν καλό να απευθυνθείς σε ένα Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Σταδιοδρομίας, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Πληροφορίες για δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας μπορείς να βρεις εδώ.

Ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα μπορείς να βρεις στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ καθώς επίσης και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Επίσης κενές θέσεις εργασίας ανακοινώνονται απο τα Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και άλλους φορείς και ιστοτόπους τους οποίους μπορείτε να βρείτε εύκολα αναζητώντας στο διαδίκτυο (π.χ. http://www.kariera.gr/, www.skywalker.gr, http://www.proslipsis.gr,  http://www.diorismos.gr/, www.proson.gr και πολλοί άλλοι).

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."