Μπορείς να υποστηριχθείς από διάφορους φορείς και προγράμματα σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης και σταδιοδρομίας. Μερικά απο αυτά αναφέρονται παρακάτω:

  • Υπάρχουν Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία . Βρες πληροφορίες εδώ και εδώ.
  • Στη διαδικτυακή Εκπαιδευτική πύλη του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα βρεις πληροφορίες για εξειδικευμένα θέματα εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης τεχνολογίας.
  • Αν θέλεις να περάσεις σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ μπορείς να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για να μάθεις τη διαδικασία των εξετάσεων για σένα.
  • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορείς να επισκεφτείς τον Πλοηγό.
  • Οι Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, περιλαμβάνουν Γραφεία Διασύνδεσης, Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, όπου παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων κατά τη μετάβασή τους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Αν φοιτάς ήδη σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ μπορείς να παίρνεις εξειδικευμένη πληροφόρηση για σένα από τις υπηρεσίες αυτές, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων μπορείς να βρεις συγκεντρωμένα εδώ. Ενημερώσου για ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα σχετικά με τις δυνατότητες Ανοιχτής Απασχόλησης για ΑμεΑ που φοιτούν σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ εδώ.
  • Η κινητικότητα στην ΕΕ για λόγους εκπαίδευσης ή απασχόλησης αλλά και άλλους λόγους αποτελεί σήμερα μια ευκαιρία και για ΑμεΑ που ενισχύεται όλο και περισσότερο. Ενημερώσου για εργασία, απασχόληση, υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική ασφάλιση στις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης εδώ. Βρες πληροφορίες για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάθε για τα προγράμματα κινητικότητας που απευθύνονται σε ΑμεΑ.
  • Μάθε για το Ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας για την πρόσβαση των φοιτητών και πτυχιούχων με αναπηρία στην αγορά εργασίας.
  • Ενημερώσου για τα προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης απασχόλησης και επιχειρηματικότητας που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ για σένα.
  • Διάφορα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης που απευθύνονται μεταξύ άλλων και σε ΑμεΑ υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματα δες εδώ και εδώ.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."