Εκτύπωση

Μπορείς να υποστηριχθείς από διάφορους φορείς και προγράμματα σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης και σταδιοδρομίας. Μερικά απο αυτά αναφέρονται παρακάτω: