Εκτύπωση

Η επιχειρηματικότητα είναι αναμφίβολα μία πολύ προκλητική επαγγελματική επιλογή. Ωστόσο, όπως όλες οι επιλογές έχει προοπτικές και περιορισμούς.