Ανάλογα με το σχεδιασμό τους, οι επιχειρήσεις μπορεί να είναι εισαγωγικές όταν εισάγουν προϊόντα ή υπηρεσίες από το εξωτερικό ή εξαγωγικές, όταν εξάγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό. Μπορεί επίσης οι πελάτες της να είναι άλλες επιχειρήσεις (π.χ. μια επιχείρηση που πουλάει εξαρτήματα για έναν Η/Υ) ή οι πελάτες της να είναι οι τελικοί καταναλωτές (π.χ. ένα σουβλατζίδικο, ένα ανθοπωλείο, ένα εστιατόριο).

Μία επιχείρηση μειώνει τους κινδύνους των επενδύσεων της όταν τους διαχέει σε διάφορες κατευθύνσεις, ειδικότερα όσο το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται δυσκολότερο. Η κλειστή όμως επιχειρηματική κουλτούρα κάνει πολλούς επιχειρηματίες να εξακολουθούν να αποφεύγουν να δραστηριοποιηθούν εκτός των στενών ορίων της χώρας μας. Αυτό είναι ένα σημαντικό σφάλμα συμπεριφοράς, αφού η Ελλάδα είναι μία μικρή σε πληθυσμό χώρα, όση η μισή Κωνσταντινούπολη ή το μισό Κάιρο, με τραυματισμένη ψυχολογία και νοικοκυριά σε οικονομική δυσχέρεια, αν όχι υπερχρεωμένα.

Η χώρα μας, σε αυτή τη συγκυρία, λένε οι ειδικοί πρέπει να υιοθετήσει το μοντέλο «παράγω και εξάγω». Η λύση είναι οι εξαγωγές και ο προσανατολισμός σε χώρες με μεγάλο πληθυσμό (μεγάλη αγορά), χαμηλό δανεισμό και συνεχόμενης ανάπτυξης (Κίνα, Ινδία, Ρωσία, η Βραζιλία, Τουρκία). Ήδη στη διάρκεια της κρίσης έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας, μάλλον από το ένστικτο επιβίωσης των επιχειρηματιών παρά από μία συνειδητή κυβερνητική στρατηγική πολιτικής εξαγωγών [1].

Μπορεις να χρησιμοποιησεις τα παρακατω εργαλεια για να αξιολογησεις την επιχειρηματικη σου ιδεα.

 

 

[1] Φίλιππας, 2012

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."