Μπορούμε να ορίσουμε ως επιχειρηματία το άτομο που έχει μια επιχείρηση ή επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε αντίθεση με την προσφορά εργασίας σε έναν εργοδότη. Αυτό περιλαμβάνει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με ή χωρίς υπαλλήλους. Επομένως ο επιχειρηματίας μπορεί να αναλαμβάνει από ατομικά έργα (σε βάση μερικής απασχόλησης) μέχρι και μεγάλες αναλήψεις έργων από επιχειρήσεις που δημιουργούν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης.

Ο όρος αυτοαπασχολούμενος χρησιμοποιείται επίσης συχνά για να περιγράψει τον επιχειρηματία. Η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) κάνει διάκριση μεταξύ δύο διαφορετικών τύπων επιχειρηματιών: ο αυτοαπασχολούμενος που δεν απασχολεί κανέναν και ο «εργοδότης» ο οποίος απασχολεί τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.

Οι επιχειρηματίες αποτελούν μια πολυσυλλεκτική ομάδα και προέρχονται από όλους τους χώρους. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο, ότι επιχειρηματίας δεν είναι μόνο ο βιομήχανος και ο εφοπλιστής αλλά και ο ιδιοκτήτης καφενείου, συνεργείου αυτοκινήτων, ο αρχιτέκτονας που έχει δικό του τεχνικό γραφείο, ο κάθε τύπου ελεύθερος επαγγελματίας κ.α.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."