Εκτύπωση

Μπορούμε να ορίσουμε ως επιχειρηματία το άτομο που έχει μια επιχείρηση ή επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε αντίθεση με την προσφορά εργασίας σε έναν εργοδότη. Αυτό περιλαμβάνει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με ή χωρίς υπαλλήλους. Επομένως ο επιχειρηματίας μπορεί να αναλαμβάνει από ατομικά έργα (σε βάση μερικής απασχόλησης) μέχρι και μεγάλες αναλήψεις έργων από επιχειρήσεις που δημιουργούν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης.

Ο όρος αυτοαπασχολούμενος χρησιμοποιείται επίσης συχνά για να περιγράψει τον επιχειρηματία. Η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) κάνει διάκριση μεταξύ δύο διαφορετικών τύπων επιχειρηματιών: ο αυτοαπασχολούμενος που δεν απασχολεί κανέναν και ο «εργοδότης» ο οποίος απασχολεί τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.

Οι επιχειρηματίες αποτελούν μια πολυσυλλεκτική ομάδα και προέρχονται από όλους τους χώρους. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο, ότι επιχειρηματίας δεν είναι μόνο ο βιομήχανος και ο εφοπλιστής αλλά και ο ιδιοκτήτης καφενείου, συνεργείου αυτοκινήτων, ο αρχιτέκτονας που έχει δικό του τεχνικό γραφείο, ο κάθε τύπου ελεύθερος επαγγελματίας κ.α.