Μπορεί ίσως να έχεις αναρωτηθεί: Επιχειρηματίας γεννιέσαι ή γίνεσαι;

Αυτό που φαίνεται να είναι γενικότερα αποδεκτό είναι ότι η κατάλληλη προετοιμασία αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για να δημιουργηθεί και να επιτύχει μια επιχείρηση.

Γι’ αυτό το λόγο, η συμβουλευτική κι ο επαγγελματικός προσανατολισμός που προσφέρεται για την επιχειρηματικότητα στοχεύει στο:

  • να ανιχνεύσει τα προσωπικά χαρακτηριστικά (δημιουργικότητα, φαντασία, διορατικότητα, ανεξαρτησία, ανάγκη επιτυχίας, πρωτοβουλία, ευελιξία κ.α.),
  • να δώσει τα εργαλεία αυτά που θα βοηθήσουν στη διάγνωση και στη βελτίωση των ικανοτήτων του
  • να διευκολύνει στην απόκτηση γνώσεων: τεχνικών, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, οικονομικής διαχείρισης,
  • να αναπτύξει τις κοινωνικές δεξιότητες, όπως η δικτύωση και η δημιουργία κατάλληλων σχέσεων με τους «σημαντικούς άλλους», εντός και εκτός της επιχείρησης.

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η διάγνωση του αν είναι κάποιος φτιαγμένος από το κατάλληλο υλικό για να γίνει επιχειρηματίας, δεν είναι σίγουρα το αποκλειστικό ζητούμενο. Η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, με την αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας (ρόλοι μέσα στην ομάδα, επιρροές, συγκρούσεις, έμπνευση της δημιουργικότητας, ομαδική λήψη αποφάσεων) μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία της επιχειρηματικής επιτυχίας. 

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."