Εκτύπωση

Στο δικτυακό τόπο «Ο Οδηγός του Πολίτη» http://www.odigostoupoliti.eu/ (θεματική κατηγορία Επαγγέλματα – Επιχείρηση) μπορείς να αναζητήσεις πληροφορίες για τις ισχύουσες προϋποθέσεις για να ανοίξεις επιχείρηση σε διάφορους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με επιδοτήσεις και προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.