Εκτύπωση

Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων λειτουργούν σε όλους τους νομούς της χώρας και παρέχουν, μεταξύ άλλων και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό σε μαθητές, στους γονείς ή στους κηδεμόνες τους καθώς και σε εκπαιδευτικούς. Για να δείτε τον κατάλογο των Κ.Ε.Σ.Υ., πατήστε εδώ.