Αν εισαι 18.. ετών και άνω και δεν έχεις ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεις να φοιτησεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (δες πληροφορίες εδώ) ή στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (δες πληροφορίες εδώ).
Δες επίσης το βίντεο "ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ" για τις ευκαιρίες που προσφέρει η φοίτηση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."