Δείτε εδώ το βίντεο της παρουσίασης του

Ατομικoύ Φάκελου

Δεξιοτήτων 

 

 

 
Για τις Οδηγίες Εγκατάστασης πατήστε εδώ 

 

Βήμα 1 (Εγκατάσταση JRE).

Για την λειτουργία της εφαρμογής e-portfolio θα χρειαστείτε την τελευταία έκδοση του JRE (Java), την οποία μπορείτε να λάβετε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Βήμα 2 (Εγκατάσταση εφαρμογής e-portfolio)

Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του JRE μπορείτε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την εφαρμογή (ePortfolio) κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Έχετε τη δυνατότητα να φτιάξετε το portfolio σας στα αγγλικά ή στα ελληνικά. Κατά τη διαδικασία εξαγωγής του αρχείου θα ερωτηθείτε για την επιθυμητή γλώσσα

 

file2file3file4file5file6file7

file8

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."