Ξέρεις ότι έχεις δικαιώματα;
Η αλήθεια είναι ότι όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν δικαιώματα, και στην Ελλάδα το ίδιο.

Ποια είναι τα δικαιώματά σου;
Μερικά από τα πιο βασικά σου δικαιώματα είναι τα παρακάτω :

  • έχεις δικαίωμα να προστατεύεσαι από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση
  • έχεις δικαίωμα στην υγεία, την εκπαίδευση, την πρόνοια, την ψυχαγωγία
  • έχεις δικαίωμα να εκφράζεις τη γνώμη σου ελεύθερα, να βρίσκεις πληροφορίες για τα θέματα που σε ενδιαφέρουν, να έχεις ελεύθερο χρόνο.

Πού μπορείς να μάθεις για τα δικαιώματά σου;
Για μια γρήγορη ενημέρωσή σου σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού, μπορείς να δείς την ιστοσελίδα του Συνήγορου του Παιδιού στην Ελλάδα καθώς και την ιστοσελίδα της Unicef.

 

 

Υπενθύμιση!
Στις 22 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."